Jan Stoss

from - to, student, school, city
? - ?   Vojtek Josef, Akademie výtvarných umění, Praha