Adolf Zdrazila

* 8. 12. 1868, Poruba, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
23. 5. 1942, Opava (Opava), Česká republika (Czech Republic)
graphic artist, painter

 

nationality: German
sex: male

word:
Malíř. Zakladatel Vereiningung bildender Künstler Schlesiens v Opavě. Vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni. K jeho úspěšnému studiu přispěly podpory některých vídeňských malířů a Kochovo stipendium. Po odchodu z Vídně v roce 1898 se dále zdokonaloval studiem v Mnichově a Karlsruhe, na studijních cestách v Paříži, Bruselu, po Nizozemsku a pobytem v umělecké kolonii ve Worpswede u Hannoveru. V roce 1899 založil sám obdobnou uměleckou kolonii v Bergu u sv. Hypolita. Stal se členem Wiener Secession a navázal úzké kontakty s architektem Leopoldem Bauerem, které významně uplatnil zejména po roce 1904, kdy se natrvalo usídlil v Opavě. Podílel se zde na výzdobě mnoha staveb, např. vitráží pro zasedací síň Obchodní a živnostenské komory, výstavního pavilonu v Městských sadech, ale také kostelů v Bílsku a Tošovicích. V jeho díle dominuje krajinomalba nad portréty, zátiším a sakrální malbou. Kromě značného množství olejomaleb, kvašů a akvarelů vytvořil velký počet grafických listů, především dřevorytů, leptů a rytin. Mají značný dokumentární význam, neboť zachycují četné pohledy na města, obce a objekty Opavska a Jesenicka.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 276-277

notes:
Odkaz. forma
Zdrasila, Adolf, 1868-1942
-
Studia: vyučen malířem pokojů, od 1893 Akademie ve Vídni (spec. krajinářská škola E. Lichtenfelse), v Mnichově a v Karlsruhe (G. Schönleber, prof. L. Kalckreuth). Během studijních cest zajížděl do Alp, kde maloval přímo v plenéru, do Holandska, Paříže a Bruselu. Nakonec se usadil v umělecké kolonii ve Worpswede u Hannoveru. Následně odchází do Sv. Hypolita, kde sám taktéž založil výt. kolonii. V roce 1904 se trvale usadil v Opavě. Vedle krajinomalby se zabýval žánrem, portrétem, zátiším a náboženskými motivy. Kromě malířství se věnoval také navrhování interiérů a restaurování. Jeho tvorba se odvíjí přes secese a popisný
realismus až k sakrálním malbám v duchu Nazarénů. Člen vídeňského spolku Secese a od roku 1919 předseda uměleckého spolku Vereinigung bildender Künstler Schlesiens.
Lit: Jůza,V.: Německá zastavení [katalog výstavy]. Ostrava : GVU, 1996, sv. nestránkován, Trnková, E.: Regionální umění ve sbírkách GVU v O stravě [katalog výstavy]. Ostrava GVU, 1995, s. 103.
verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz
-
1894-95 získal Fügerovu cenu a Grundelovu medaili. Studoval na akademii v Karlsruhe u G. Schönlebera. 1899 po krátkém pobytu v Opavě založil u Sv. Hypolita uměleckou kolonii, v níž strávil se svými přáteli dva roky. Úzce spolupracoval s uměleckým muzeem v Opavě, Trasslerovou tiskárnou a s časopisy Die Heimat, Die Graphischen Künste a Höhenfeuer, zabýval se ilustrováním. Rozmanitost jeho tvorby je mimořádná, rozsah obrovský. Jeho ranná tvorba je ovlivněná dobovým secesním malířstvím, časem nabývá jeho dílo popisně realistický charakter. V církevní malbě navázal na nazarénský směr. Pracoval nejrůznějšími malířskými technikami od fresek přes kvaš, akvarel po nejrůznější grafické techniky, z nichž nejvíce si oblíbil dřevoryt. Také námětový okruh jeho tvorby byl bohatý, od portrétů, žánrů, historických scén, sakrálních maleb až po veduty a krajiny, které mu byly nejbližší a jež mají také značnou dokumentární hodnotu.