Henry Moore

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Tate Members 1958 - 2008 (50 years), Tate Publishing, Londýn (London)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Tři knihy o moderním malířství (Recenze), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 89-91
1960   Barva a architektura (Vyučování výtvarnému umění a architektuře), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 122-126
1961   Dušan Šindelář: Henry Moore..., Výtvarná práce, 9, 21, 1961/10/31, 5-
1963   Současné tendence vývoje anglického výtvarného umění (Psáno pro Výtvarné umění), Výtvarné umění, 13, 1, 1963/03/28, 14-28
1963   Historie současnosti (K výstavě Velkých cen na XXXI. bienále v Benátkách), Výtvarné umění, 13, 5, 1963/07/20, 208-217
1964   Integrace umění a syntéza v architektuře, Výtvarná práce, 12, 4-5, 1964/03/24, 1-6
1964   Palác UNESCO, Věda a život, , 2, 1964/02, 96-99
1965   Avantgarda anglického sochařství a osvobození od osvobození, Výtvarná práce, 13, 22, 1965/11/23, 9-9
1966   Svět H. Moora, Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 10-
1969   AICA aneb kongres na kolejích, Výtvarná práce, 17, 18-19, 1969/12/08, 1-5
1970   Barevný prostor Phillipa Kinga, Výtvarná práce, 18, 19-20, 1970/09/28, 15-
1978   Anglie (Zprávy ze zahraničí), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1979/05/26   Sochařův objev kloubu, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 16-18
1993   Zpráva z Martigny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 16-16
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1995   Krize identity dnes (Konec modernismu a problém kulturní identity), Výtvarné umění, , 1-2, 1995, 6-15
1998   Národní galerie v Praze, Státní galerie České republiky: Průvodce, , , 1998, 79-96
1998   Socha pro specifický prostor: Chicago, Tachikawa a jiné příklady, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 23, 1998/11/19, 8-
2008   Socha nebo objekt? (Dva principy současného sochařství), Art & Antiques, , 7-8, 2008/07-08, 36-42
2011   Moderní britské sochařství, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 8-
2017   Ještě dražší Medek a další milionový Merta, Art + Antiques, , 12+1, 2017/12/13, 37-
2019   Socha Sedící žena od Petra Šturmy, 220 míst AVU, , , 2019, 139-
2019   Socha Oblak od Josefa Václava Schwarze, 220 míst AVU, , , 2019, 203-
Periodical
published, title (subtitle)
1945   Kvart (Sborník poesie a vědy)