Boris Jirků

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Kronika ohlášené smrti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2000   Zkušební trylky z Marsu, ,
2005   Můj muž Daniil Charms, Volvox globator, Praha
2010   Poslední promítač ze sudet, PROSTOR, nakladatelství s.r.o.,
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Zelené peří (Almanach mladé české poezie), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1990   Zpěv ptáků, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 20, 1990/10/01, 1-2
2004   Janovice nikdy více, Pars pro toto, , 4, 2004/01/17, 16-19
Periodical
published, title (subtitle)
2000   Psí víno