Edith Jeřábková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective
2010   Juraj Jakubčiak 2007 - 2010
2010   Michal Škoda: Records
2010   Silvie Kolevová: Adaptace
2010   Patrik Kovačovský: Výber z tvorby / Selection of Works 1994-2010
2010   Jiří Kovanda: White Blanket
2011   Conrad Ventur: Screen Tests Revisited
2011   Jan Lesák: Případ pro začátečníka
2011   Anna Hulačová
2012   Václav Girsa: Ice on Staircase
2013   Daniel Balabán: Zpráva 2013 / Report 2013
2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži
2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži (Autorské knihy Vladimíra Skrepla)
2015   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce / Doing Nothing and Other Works
2016   Lenka Vítková: Smlouva s černou
2017   Jiří Žák: Rozštěpený epistemolog / Shattered Epistemologist
2019   Jiří Příhoda 25/25: 2000˃19
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Hyperrealismus
2007   Galerie Šternberk 07
2007   Lovci lebek / Kopfjäger / Head Hunters (Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt)
2007   Start Point 2007 (Přehlídka nejlepších diplomových prací evropských výtvarných akademií / Show of the Best Art Thesis of European Art Academies)
2008   Dílna 08 / 15 let (Mikulov výtvarné symposium)
2008   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 08
2008   X + X 2008 (Deset plus deset výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje)
2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
2009   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2009 / Final 2009)
2009   Start Point /09
2010   Erotikon (Z kapitoly tendence časopisu Fotograf)
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2010 / Jindřich Chalupecký Award - Final 2010
2011   Nina Beier, Marie Lund a Jiří Kovanda: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana
2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012
2011   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2011
2012   Otto Zitko - Pavel Hayek
2012   Richard Healy, Jiří Maha, Richard Nikl: DUMB
2014   Lapidárium: Ateliér sochařství
2015   Esther Stocker & Pavel Hayek
2015   Česká malba generace 90. let 20. století / Czech Painting of the 1990s Generation
2015   ETC.: etc. galerie 2004-2015 / etc. gallery 2004-2015
2016   Against Nature (Mladá česká umělecká scéna / Young Czech Art Scene)
2016   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 2016, Laure Prouvost: C'est not ouest
2018   Nepolapitelná struktura (Ze sbírky Miroslava Velfla)
2020   Zvuky krize / Sounds of Crisis
2021   Galerie Jelení Gallery 2010-2020
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Místa počinu (Historie výstavních prostorů u nás od 19. st. po současnost), Komunikační prostor Školská 28, Praha
2010   Jiří Kovanda, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
2012   David Böhm, Jiří Franta: Nulla dies sine linea, BiggBoss, Praha 2
2018   Green Fox Street, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Za Zelenou liškou, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2021   Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021   Alena Kotzmannová: An attempt at regaining reality, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2021   Ester Krumbachová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2007   GA2LERIE, A2, časopis, Praha
2010   Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, Centrum pro současné umění (FCCA), Praha
2013   Pro R.Š. aka Grand Master (Rostislavu Šváchovi k 60. narozeninám), Ausdruck Books, Praha
2019   After Life výstavy, Akademie výtvarných umění, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   K ideovým aspektům Kotěrova národního domu v Prostějově, Umění, 44, 5, 1996, 411-424
2006   Plán B, Umělec / Artist, 10, 3, 2006, 16-22
2006   Tomáš Hrůza /Tomáš Hrůza není krajinář/ (tendence), Fotograf, 5, 8, 2006, 92-93
2007   Patricie Fexová (1975) patří ke generaci,..., GA2LERIE, , , 2007, 0-0
2007   Dva stěžejní obrazy Alice Nikitinové (1979)..., GA2LERIE, , , 2007, 0-0
2007   ...brutal but soft (Vladimír Skrepl (1955) je od roku 1994...), GA2LERIE, , , 2007, 0-0
2007   Ondřeje Kopala budu mít navždy..., GA2LERIE, , , 2007, 0-0
2007   Skupina Ládví, GA2LERIE, , , 2007, 0-0
2007   Jakub Hošek (1979) má za sebou..., GA2LERIE, , , 2007, 0-0
2007   Zákon o zachování energie (S Jiřím Ptáčkem o budoucnosti Experimentálního prostoru Roxy/NoD), Art & Antiques, , 12, 2007/12, 40-41
2007   Na hranicích uměleckého provozu (Cena Jindřicha Chalupeckého 2007), Art & Antiques, , 12, 2007/12, 42-43
2007   Šternberská výstava Lovci lebek je reprízou..., Galerie Šternberk 07, , , 2007, 45-
2007   Contacts 2007 (8. ročník mezinárodního sympozia výtvarných akademií), Pars pro toto, , 10-11, 2007, 22-25
2008   Galerie Labyrint 56 (Eva Koťátková), Labyrint revue, , 23 - 24, 2008, 96-108
2008   Screen, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 7, 2008/04/03, 5-5
2008   Tichá dohoda, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 20, 2008/10/09, 5-
2009   Letošní Velká Chalupecká, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 24, 2009/12/03, 16-
2009   Pliveš po číšníkovi peckama? (Co zajímá a baví Dominika Langa se ptali Edith Jeřábková a Jiří Kovanda), Flash Art, 3, 13, 2009, 44-45
2010   Totální konzervace centra Prahy je chybná (teorie), Fotograf, 9, 15, 2010, 110-113
2010   Václav Girsa: Line Up the Creatures Vem si pevnou obuv a teplou bundu / Line Up the Creatures Take Sturdy Shoes and a Warm Coat, Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, , , 2010, 269-271
2010   Rafani (Galerie Labyrint 60), Labyrint revue, , 27 - 28, 2010, 97-110
2011   A ta věc se změní. Moskevští konceptualisté, Pondělí, Nová intimita a Výtvarné umění. Rozhovor s Milenou Slavickou, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 231-250
2011   And the Thing Transforms. Moscow Conceptualists, Pondělí, New Intimacy and Výtvarné umění (Fine Art) Magazine. Interview with Milena Slavická, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 251-267
2011   Instituce jako soubor vztahů mezi lidmi. Chuť Brna, muzeum umění a kritické psaní. Rozhovor s Markem Pokorným, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 335-348
2011   The Institution as a Collection of Relationships Between People. The Flavour of Brno, the Museum of Art and Critical Writing. Interview with Marek Pokorný, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 349-363
2011   Luděk Rathouský (Naprosto osvětleno), Flash Art, 6, 19-20, 2011, 26-28
2012   Vše NEJ, Pro R.Š. aka Grand Master, , , 2013, 270-273
2012   Lukáš Jasanský a Martin Polák (Prostě jsme byli asi šestkrát v Nowym Sączu), Flash Art, 6, 26, 2012, 20-25
2013   Alice Nikitinová (Galerie Labyrint 66), Labyrint revue, , 33 - 34, 2013, 97-108
2014   Richard Nikl (Galerie Labyrint 68), Labyrint revue, , 35 - 36, 2014, 98-107
2014   Rozšířený editoriál, Lapidárium: Ateliér sochařství, , , 2014, 10-22
2015   Hlledání systému / In Search of System, Esther Stocker & Pavel Hayek, , , 2015, -
2015   Barbora Kleinhamplová, Art + Antiques, , 11, 2015/11/10, 36-38
2016   Vladimír Skrepl, Broučci, Art + Antiques, , 3, 2016/03/09, 5-
2016   Zajímá mě hlavně změna (Rozhovor s Edith Jeřábkovou), Art + Antiques, , 11, 2016/11/07, 38-46
2017   Viktorie Valocká, Art + Antiques, , 6, 2017/06/09, 30-31
2018   Učím se zpomalit (Rozhovor s Jiřím Thýnem), Art + Antiques, , 2, 2018/02/07, 28-37
2018   Eva Koťátková (Přenastavování světa), Fotograf, 17, 31, 2018, 38-44
2018   Byli schováni ve váze, hlavu si zakrývali různými předměty (Rozhovor Edith Jeřábkové s Evou Koťátkovou), Fotograf, 17, 31, 2018, 45-47
2018   Eva Koťátková (Recongulation of the World), Fotograf, 17, 31, 2018, 38-44
2020   Čelit úzkosti příliš lidského světa, Fotograf, 19, 35, 2020, 13-19
WWW
published, title (subtitle)
  Václav Girsa (artlist.cz)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2018   Civilizace na rozcestí: Strůjci vědecko-technické revoluce / Civilization on the Crossroad: Engineers of Sci-Tech Revolution // Jiří Černický: Dragon on my back / s Drakem v zádech
Guide
published, title (subtitle)
2018   Jiří Černický: S drakem v zádech / Dragon on my Back (Průodce / The Guide)
Text
published, title (subtitle)
2018   Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman in the Sun; Eva Koťátková: Žena v bedně / Woman in a Box
2018   Eva Kmentová: Žena na slunci / Woman in the Sun; Eva Koťátková: Žena v bedně / Woman in a Box
2019   Marie Lukáčová: Moréna Rex
Press News
published, title (subtitle)
2009   Josef Bolf: Ty nejsi Ty, Ty jsi já
2011   Lenka Vítková, Pavel Sterec: Provazový most
2011   Richard Healy, Jiří Maha, Richard Nikl: Hey Guys!
2011   Jan Haubelt, Jiří Thýn: Odlitek ruky s malým torsem
2011   Radeq Brousil: Bez názvu 9 - Bez názvu 15 / Untitled 9 - Untitled 15
2011   Alena Kotzmannová, David Böhm: Velryba má srdce velké jako osobní automobil
2012   Aleksandra Vajd a Hynek Alt: The Place from Where You Think / Bára Mrázková: Zevní ohraničující membrána, vnitřní jádrová vrstva, zevní plexiformní vrstva, vnitřní jádrová vrstva
2012   Jan Haubelt: Slepá díra / Blind Hole
2014   Kometa
2019   Daniela & Linda Dostálkovy: Kampaň
2019   Daniela & Linda Dostálková: Campaign