Antonín Devátý

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Skladatelé dneška, Panton, nakladatelství Svazu československých skladatelů, Praha
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Čeští skladatelé současnosti, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1