Dušan John

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Kresby a záznamy
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Umění pro mír (Výstava grafiky, kreseb, plakátů, fotografií, plastik, poštovních známek)
1989   Současná česká grafika
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Současná česká grafika
2004   JUV po 100 letech
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění