Rudolf Urbanec

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Skladatelé dneška, Panton, nakladatelství Svazu československých skladatelů, Praha