Vladimír Véla

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Galerie OFF/FORMAT (Představujeme), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 11-