Jaroslav Jakoubek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Plísničky, Mladá fronta, nakladatelství, Praha