Zofia Posmysz

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Pasažérka, Československý spisovatel, Praha
1966   Pasažérka, Československý spisovatel, Praha