Jiří Mika

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Gymnázium, Kladno (Kladno) ,
1973 - 1978   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta stavební, ),