Helena Fenclová

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2012   Jiří Kornatovský, Meditace kresbou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 13-