Maxmilian Haushofer

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2009   Maximilían Joseph Haushofer (1811-1866) (Návrat z lovu (50. léta 19. století) / Returning from a Hunt (1950s))
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Česká krajina
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století (28. výtvarné Hlinecko)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1982   Starý židovský hřbitov v Praze v dílech romantických malířů (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 62-62
2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, , , 2010, 59-71
WWW
published, title (subtitle)
  Max Haushofer (de.wikipedia.org)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2001   Umění a starožitnosti
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
Guide
published, title (subtitle)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)