Franta Uprka

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   S.V.U.M. 1907 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, 57-58
1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 3-