Luděk Varvažovský

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 35-48
1950   Hospodářské zabezpečení tvůrčí práce (Podle referátu na I. celostátní konferenci), Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 214-220