Ladislav Gandl

* 8. 12. 1919, Kalinovo (Poltár), Slovensko (Slovakia)
† 29. 12. 1992, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

notes:
NK ne - 2019/01

Ladislav Gandl

 

Ladislav Gandl

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1945 - 1950   Akademie výtvarných umění, Praha, Želibský Ján, *1907
1945 - 1950   Akademie výtvarných umění, Praha, Sychra Vladimír, *1903

Ladislav Gandl

from - to   institution, city, notes
1950 - 1957   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hviezdoslavovo nám. 18, odborný asistent na škole večerního aktu
1960 - 1964   Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava), vedoucí tajemník ZSVU v Bratislavě

Ladislav Gandl

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/09   Ladislav Gandl: Nástropná maľba, Slovenská vysoká škola technická, Strojnícká fakulta, Bratislava (Bratislava)
1979/11 - 1979/12   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1980/02/26 - 1980/03/31   Ladislav Gandl - Z komornej tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/04/18 - 1980/05/18   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1985/11 - 1985/12   Ladislav Gandl: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1986/04/04 - 1986/05/11   Ladislav Gandl: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/04 - 1988/06   Ladislav Gandl: Hlasy domova, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1968/01/13 - 1968/02/21   Moderne slowakische Kunst, Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/01/12 - 1989/01/29   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerija Karas, Záhřeb (Zagreb)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Ladislav Gandl

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Ladislav Gandl: Nástropná maľba, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1979   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby
  1985   Zaslúžilý umelec Ladislav Gandl: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1988   Ladislav Gandl: Hlasy domova, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   Moderne slowakische Kunst
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo, Galerije grada Zagreba, Záhřeb (Zagreb)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2020   Bratislavské moderné fontány / Modernist Fountains of Bratislava, Archimera, o. z., Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5, 11, 79-81
  1964   Pohled do umělcovy tvůrčí dílny, Výtvarná práce
  1965   Důvěra a odpovědnost, Výtvarná práce, 13, 4
  1968   Monumentální Art Protis, Výtvarná práce
  1968   Slovenská monumentálna maľba, Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby (zaslúžilý umelec), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1986   Ladislav Gandl: Súborné dielo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)

Ladislav Gandl

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výstavní život podle nového vzorce, Výtvarná práce

Ladislav Gandl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Súdružka moja vlasť (Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku), Filozofická fakulta, Trnava (Trnava)

Ladislav Gandl

year of award   award name, type, notes
1969   Státní cena, Laureát
1970   Zasloužilý umělec, Laureát