Edmund Gwerk

* 15. 2. 1895, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica), Slovensko (Slovakia)
4. 12. 1956, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter, restaureteur

 

nationality: Slovak
sex: male

Edmund Gwerk
Krajinná štúdia severnej Oravy
1931
malba
olej, plátno
50 x 60 cm
Edmund Gwerk
Polia na Orave
1933
malba
papír, pastel
39 x 29 cm
Edmund Gwerk
Polia
1935
malba
papír, pastel
23 x 33 cm
Edmund Gwerk
Búrka sa blíži
1938
malba
papír, pastel
60 x 75 cm
Edmund Gwerk
Pochmúrno II.
1928
malba
papír, pastel
54 x 39 cm
Edmund Gwerk
Z okolia Štiavnice
1927–1933
malba
papír, pastel
31 x 41 cm

word:
Narodil sa do rodiny s nemeckým pôvodom, ale sám sa hlásil až do roku 1938 k maďarskej národnosti. Ako štvorročnému mu umrela matka, čo Gwerk ťažko niesol. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, na VŠVU v Budapešti, na AVU v Prahe, dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty vo Viedni, v Mníchove, v Berlíne, v Paríži, v Ríme a vo Florencii. V roku 1932 – 1938 maliar v Bratislave, od roku 1938 žil v Banskej Štiavnici. Gwerk bol veľmi vzdelaný a sčítaný človek, celý život sa venoval rozširovaniu svojich vedomostí. Hovoril plynulo nemecky, maďarsky a čiastočne aj francúzsky. Zaujímal sa aj o filozofiu a hudbu, blízke mu bolo učenie buddhizmu. Gwerk bol presvedčeným ateistom a od svojich vysokoškolských štúdií aj marxistom. Neskôr bol aktívnym komunistom a po druhej svetovej vojne sa stal podpredsedom a neskôr predsedom Miestneho národného výboru (MNV) v Banskej Štiavnici. Bol tiež funkcionárom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Gwerk bol významný predstaviteľ slovenského maliarstva v medzivojnovom a povojnovom období. Maľoval portréty, figurálne a najmä krajinárske diela s námetmi Banskej Štiavnice a okolia (zvlášť obľuboval Sitno). Účastník protifašistického hnutia aj príprav SNP. Zanechal aj množstvo článkov, prednášok, denníkových záznamov, korešpondencie. Veľkú pozornosť venoval záchrane pamiatok v Banskej Štiavnici. Jeho diela sú v SNG a v galériách viacerých slovenských miest.
sk.wikipedia.org, 16.6.2017

notes:
Odkaz. forma
Gwerk, Edmond, 1895-1956