Peter Kern

* 31. 1. 1881, Palúdzka, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
† 25. 3. 1963, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
Restaureteur, painter

 

middle name: Július
nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0117979
VIAF: 33151261

Peter Kern
Strážca koní
1900-1963
kresba
tužka, karton
15 x 25 cm
Peter Kern
Mesačná noc na dedine
1910
malba
olej, plátno
33 x 29 cm
Peter Kern
Zátišie s ovocím a konvicou
1912
malba
olej, plátno
36 x 26 cm
Peter Kern
Portrét muža
1917
malba
olej, plátno
55 x 50 cm
Peter Kern
Pastier koní
1917
malba
olej, plátno
38 x 57 cm
 

Peter Kern

V rokoch 1896-1901 študoval na Umelecko-priemyslovej škole v Budapešti. V rokoch 1912-1913 bol na študijnom pobyte v Mníchove. Od roku 1906 pôsobil ako štátny reštaurátor v Székesfehérváre a ďalších mestách, potom žil v Liptovskom Mikuláši - Močiaroch. V rokoch 1911-1914 pôsobil vo Važci. Svojho času bol jedným z mála odborne vyškolených reštaurátorov. Podieľal sa napríklad na záchrane umeleckých diel v Dóme sv. Alžbety v Košiciach alebo vo farskom kostole v Levoči. Jeho obrazy sa dodnes predávajú v aukciách nielen doma, ale aj v zahraničí. V Slovenskej národnej galérii v Bratislave sa zachovala jeho korešpondencia s ďalšími významnými umelcami a osobnosťami ako boli Janko Alexy, Martin Benka, Gašpar J. Tido, Zora Jesenská, Štefan Krčméry, Štefan Gách, Jaroslav Votruba, Vladimír Wagner či Miloš Ruppeldt.
eantik.sk, 20.9.2017

Peter Kern

 

Peter Kern

Peter Kern
Strážca koní
1900-1963
kresba
tužka, karton
15 x 25 cm
Peter Kern
Mesačná noc na dedine
1910
malba
olej, plátno
33 x 29 cm
Peter Kern
Zátišie s ovocím a konvicou
1912
malba
olej, plátno
36 x 26 cm
Peter Kern
Portrét muža
1917
malba
olej, plátno
55 x 50 cm
Peter Kern
Pastier koní
1917
malba
olej, plátno
38 x 57 cm
Peter Kern
Ruská kaverna na rumunskom fronte
1918
malba
olej, karton
33 x 24 cm
Peter Kern
Smrečianska dolina
1920
malba
olej, plátno
45 x 43 cm
Peter Kern
Demänovská dolina
1920
malba
olej, plátno
57 x 47 cm
Peter Kern
Červené kone pri voze
1920
malba
olej, plátno
42 x 56 cm
Peter Kern
Potok na Močiaroch
1920-1925
malba
olej, lepenka
24 x 30 cm
Peter Kern
Mesačná noc
1920-1930
malba
olej, deska
25 x 29 cm
Peter Kern
Dolina v Liptove
1921
malba
olej, plátno
77 x 94 cm
Peter Kern
Osamelá
1923
malba
olej, plátno
86 x 121 cm
Peter Kern
Jesenná nálada
1924
malba
pastel, papír
52 x 46 cm
Peter Kern
Vŕby pri Nitre
1929
malba
olej, lepenka
43 x 60 cm
Peter Kern
Posledné lúče
1930-1940
malba
olej, lepenka
20 x 44 cm
Peter Kern
Na Mateja
1935
malba
olej, lepenka
25 x 48 cm
Peter Kern
Marcová nálada
1936
malba
olej, plátno
26 x 38 cm
Peter Kern
Mesačná noc
1939
malba
olej, lepenka
49 x 69 cm
 

Peter Kern

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1896 - 1901   Magyar Iparmüvészeti Föskola, Budapešť (Budapest)

Peter Kern

from - to   institution, city, notes
1911 - 1914   Važec (Liptovský Mikuláš), Važec (Liptovský Mikuláš)

Peter Kern

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/04/16 - 1981/06   Peter J. Kern: 1881 - 1981, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/07/07 - 1981/09/30   P. J. Kern, jubilejná výstava, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1999/12/14 - 2000/01/28   Peter Július Kern: Výber z tvorby, Galéria Klasik, Žilina (Žilina)
2000/05/05 - 2000/06/11   Peter Július Kern (1881 - 1963): Výber z tvorby, Galéria Miro, Snina (Snina)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1910/05/04 - 1910/05/26   Slovenští malíři a lidový průmysl, Topičův salon (1906-1911), Praha
1926/04/01 - 1926/10/31   XV. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (La Biennale di Venezia 1926), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05   Slovenské umenie 19. a 20. storočia - Desať rokov výtvarnej práce v osvobozenej vlasti, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/02/23 - 1958/04/08   Liptovskí umelci XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05/08 - 1960/06/08   Výtvarní umělci Liptova k 15. výročiu oslobodenia ČSR, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1971/09 - 1972/12   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1973/07/06 - 1973/08/02   Umenie Liptova, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2006/12 - 2007/03   Tatry v umění / Tatras in Arts, Paços de Concelho, Sintra
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění, Praha, Praha
2020/07/02 - 2020/08/22   Mikuláš nejestwuje, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)

Peter Kern

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Peter J. Kern: 1881 - 1981 Jubilejná výstava
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1910   Výstava slovenských malířů a ukázky soudobého průmyslu lidového, František Topič, nakladatelství, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Vincent Hložník: 1. máj 1918 v Mikuláši, Výtvarní umělci Liptova k 15. výročiu oslobodenia ČSR
  1971   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2006   Tatry v umení / Tatras in Arts, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Profil slovenského výtvarného umenia, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
  1948   Osudy slovenských výtvarníkov, Štátné nakladateľství, Bratislava (Bratislava)
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2004   Koliba, Slezská univerzita, Opava (Opava)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Sviatok slovenskej kultúry, Výtvarná práce
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Peter Július Kern (sk.wikipedia.org), sk.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Peter J. Kern: 1881 - 1981 (Jubilejná výstava), Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Peter Július Kern: Výber z tvorby, Art Galéria Schürger, Tvrdošín (Tvrdošín)
  2000   Peter Július Kern (1881 - 1963): Výber z tvorby, Galéria Miro, Snina (Snina)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1900-1963   Strážca koní
  1910   Mesačná noc na dedine
  1912   Zátišie s ovocím a konvicou
  1917   Pastier koní
  1917   Portrét muža
  1918   Ruská kaverna na rumunskom fronte
  1918   Veliteľstvo 9. honvédskeho pluku na rumunskom fronte v doline Tudorache
  1920   Červené kone pri voze
  1920   Demänovská dolina
  1920   Smrečianska dolina
  1920-1925   Potok na Močiaroch
  1920-1930   Mesačná noc
  1921   Dolina v Liptove
  1923   Osamelá
  1924   Jesenná nálada
  1929   Vŕby pri Nitre
  1930-1940   Posledné lúče
  1935   Na Mateja
  1936   Marcová nálada
  1939   Mesačná noc