Peter Július Kern

* 31. 1. 1881, Palúdzka, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
25. 3. 1963, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
restaureteur, painter

 

nationality: Slovak
sex: male

Peter Július Kern
Osamelá
1923
malba
olej, plátno
86 x 121 cm
Peter Július Kern
Vŕby pri Nitre
1929
malba
lepenka, olej
43 x 60 cm
Peter Július Kern
Dolina v Liptove
1921
malba
olej, plátno
77 x 94 cm
Peter Július Kern
Smrečianska dolina
1920
malba
olej, plátno
45 x 43 cm
Peter Július Kern
Demänovská dolina
1920
malba
olej, plátno
57 x 47 cm
Peter Július Kern
Veliteľstvo 9. honvédskeho pluku na rumunskom fronte v doline Tudorache
1918
malba
karton, olej
25 x 33 cm

word:
V rokoch 1896-1901 študoval na Umelecko-priemyslovej škole v Budapešti. V rokoch 1912-1913 bol na študijnom pobyte v Mníchove. Od roku 1906 pôsobil ako štátny reštaurátor v Székesfehérváre a ďalších mestách, potom žil v Liptovskom Mikuláši - Močiaroch. V rokoch 1911-1914 pôsobil vo Važci. Svojho času bol jedným z mála odborne vyškolených reštaurátorov. Podieľal sa napríklad na záchrane umeleckých diel v Dóme sv. Alžbety v Košiciach alebo vo farskom kostole v Levoči. Jeho obrazy sa dodnes predávajú v aukciách nielen doma, ale aj v zahraničí. V Slovenskej národnej galérii v Bratislave sa zachovala jeho korešpondencia s ďalšími významnými umelcami a osobnosťami ako boli Janko Alexy, Martin Benka, Gašpar J. Tido, Zora Jesenská, Štefan Krčméry, Štefan Gách, Jaroslav Votruba, Vladimír Wagner či Miloš Ruppeldt.
eantik.sk, 20.9.2017