Jozef Kollár

* 8. 3. 1899, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica), Slovensko (Slovakia)
† 21. 10. 1982, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0024719

Jozef Kollár
Letné zátišie
1930
malba
olej, plátno
71 x 54 cm
Jozef Kollár
Topole pri ceste
1934
malba
olej, lepenka
94 x 67 cm
Jozef Kollár
Kone v zime
1938
malba
olej, plátno
79 x 90 cm
Jozef Kollár
Krajina so stromom
1950-1960
malba
olej, sololit
72 x 52 cm
Jozef Kollár
Stromy pri ceste
1950-1960
malba
olej, karton
50 x 40 cm
 

Jozef Kollár

Okrem banskoštiavnických krajín maľoval hlavne výjavy z miestnych trhov a jarmokov. Jeho hýrivo štylizované ľudové scény však zostávali vždy len v polohe bezprostredného maliarskeho postrehu, bez inak obvyklej dekorativizujúcej štylistiky. Rozhodujúcim okamihom jeho maliarskeho vývinu bolo účinkovanie v piešťanskej maliarskej kolónii (1935-1936). Vo vzájomnom ovplyvnení s Alexym a Palugyayom tu objavuje erbový, skryto symbolický, panteistický motív topoľov pretínajúcich horizont považskej krajiny. Obchodné renomé Jozefa Kollára sa v súčastnosti ustálilo na umelecko-historickom názore klasifikujúcom tvorbu maliara ako jeden z významných príkladov senzuálneho prúdu našej medzivojnovej maľby (Gwerk, Palugyay, Koreszka, Flache, Ruttkay-Nedecký a ďalší). Táto línia našej medzivojnovej moderny nachádzala svoje východiská v internacionálnom umení secesie a symbolizmu, ktoré obohacovala kultivovaným civilizmom najmä v krajinomaľbe, ale aj vo figurálnom žánri. Jozef Kollár sa od počiatku profiloval ako jeden z pokračovateľov svojho prvého učiteľa, košického Elemíra Halásza-Hradila. Neskôr na neho vplývala mníchovská maľba rozhrania storočí i koncept budapeštianskeho profesora Júliusa Rudnaya.
soga.sk, 22.7.2017

Jozef Kollár

 

Jozef Kollár

Jozef Kollár
Letné zátišie
1930
malba
olej, plátno
71 x 54 cm
Jozef Kollár
Topole pri ceste
1934
malba
olej, lepenka
94 x 67 cm
Jozef Kollár
Kone v zime
1938
malba
olej, plátno
79 x 90 cm
Jozef Kollár
Krajina so stromom
1950-1960
malba
olej, sololit
72 x 52 cm
Jozef Kollár
Stromy pri ceste
1950-1960
malba
olej, karton
50 x 40 cm
Jozef Kollár
Kytica
1950-1960
malba
olej, karton
60 x 50 cm
Jozef Kollár
Gaštany v jeseni
1954
malba
olej, plátno
70 x 60 cm
Jozef Kollár
Portrét L.Sikulu
1955
malba
olej, plátno
56 x 46 cm
Jozef Kollár
Zátišie s chryzantémami
1955
malba
olej, plátno
106 x 114 cm
Jozef Kollár
Starec
1955-1960
malba
olej, plátno
40 x 32 cm
Jozef Kollár
Kytica
1956
malba
olej, lepenka
39 x 33 cm
Jozef Kollár
Portrét dievčaťa
1957
malba
olej, sololit
44 x 39 cm
Jozef Kollár
Starena
1960-1965
malba
olej, plátno
70 x 60 cm
Jozef Kollár
Predjarie
1961-1962
malba
olej, lepenka
31 x 43 cm
Jozef Kollár
Zima u nás
1964
malba
olej, sololit
80 x 88 cm
Jozef Kollár
Jeseň v Banskej Štiavnici
1964
malba
olej, sololit
50 x 60 cm
Jozef Kollár
Kytica
1965
malba
olej, deska
70 x 60 cm
Jozef Kollár
Topole v záhrade
1969
malba
olej, plátno
96 x 57 cm
Jozef Kollár
Zima v záhrade
1969
malba
olej, plátno
50 x 60 cm
Jozef Kollár
Predjarie
1970
malba
olej, sololit
50 x 60 cm
 

Jozef Kollár

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1920 - 1921   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Mnichov (München)
1922 - 1929   Magyar Képzőművészeti Egyetem (Hungarian University of Fine Arts), Budapešť (Budapest)

Jozef Kollár

from - to   institution, city, notes
1931 - 1982   Mestský úrad Banská Štiavnica, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica), bydliště a tvorba

Jozef Kollár

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/09/23 - 1956/10/13   Jožka Kollár: Výstava súborného diela, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1965/12 - 1966/07   Jozef Kollár: Z maliarskej tvorby 1935-1965, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1973/02 - 1973/03   Jozef Kollár: Súborné dielo, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1973/04/22 - 1973/06/03   Jozef Kollár: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1973/12/06 - 1974/01/21   Jozef Kollár: Výber z diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1979/03/20 - 1979/04/17   Jozef Kollár: Výběr z díla, Dům umění, Bratislava (Bratislava)
1985/10/29 -   Jozef Kollár: Z tvorby, Mestské kultúrne stredisko, Trstená (Tvrdošín)
1987/02/05 - 1987/03/22   Jozef Kollár: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1999/08/06 - 1999/09/31   Jozef Kollár: Obrazy - kresby, Mestská galéria, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
2000/12/07 - 2001/01/konec   Jozef Kollár (1899 - 1982): Maľba, kresba, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2001/02/07 - 2001/03/25   Jozef Kollár: Retrospektíva, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2002/03/14 - 2002/06/23   Jozef Kollár, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1942/06/21 - 1942/09/20   XXIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1942), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1955/05   Slovenské umenie 19. a 20. storočia - Desať rokov výtvarnej práce v osvobozenej vlasti, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/06/19 -   Zakladatelé slovenského moderního umění, Mánes, Praha
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/03/24 - 1963/04/25   Zakladatelia slovenského moderného umenia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1964/03/08 - 1964/04   Zakladatelé slovenského moderního výtvarného umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/09 - 1972/12   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/07/06 - 1973/08/02   Umenie Liptova, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/06/30 - 1974/07/30   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/09/05 - 1974/09/30   Středoslovenští výtvarní umělci k 30. výročí Slovenského národního povstání, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1975/02/05 - 1975/03/05   Zo slovenskej maľby 20. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/10 - 1978/03/05   Kresba stredoslovenských a severomaďarských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/07/25 - 1978/08/25   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/05   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
2006/12 - 2007/03   Tatry v umění / Tatras in Arts, Paços de Concelho, Sintra
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění, Praha, Praha
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/03/12   Odhalenie Pamätnej tabule Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Jozef Kollár

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jozef Kollár, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Jozef Kollár: Z maliarskej tvorby 1935-1965, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1973   Jozef Kollár: Súborné dielo
  1987   Jozef Kollár: Výber z tvorby, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Zakladatelé slovenského moderního umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1964   Zakladatelé slovenského národního umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1974   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
  1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2006   Tatry v umení / Tatras in Arts, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1970   Jozef Kollár, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce
  1955   Sviatok slovenskej kultúry, Výtvarná práce
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1959   Zakladatelé slovenského moderního umění, Výtvarná práce
  1979   Individuální výstava národního umělce Jozefa Kollára (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jožka Kollár: Výstava súborného diela, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
  1973   Jozef Kollár: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Jozef Kollár: Z tvorby, Mestské kultúrne stredisko, Trstená (Tvrdošín)
  1987   Jozef Kollár: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1999   Jozef Kollár: Obrazy - kresby (ke 100. výročí narození), Mestská galéria, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  2000   Jozef Kollár (1899 - 1982): Maľba, kresba, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2001   Jozef Kollár: Retrospektíva, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
  2002   Jozef Kollár, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Letné zátišie
  1934   Topole pri ceste
  1938   Kone v zime
  1950-1960   Krajina so stromom
  1950-1960   Kytica
  1950-1960   Stromy pri ceste
  1954   Gaštany v jeseni
  1955   Portrét L.Sikulu
  1955   Zátišie s chryzantémami
  1955-1960   Starec
  1956   Kytica
  1957   Portrét dievčaťa
  1960-1965   Starena
  1961-1962   Predjarie
  1964   Jeseň v Banskej Štiavnici
  1964   Zima u nás
  1965   Kytica
  1969   Topole v záhrade
  1969   Zima v záhrade
  1970   Predjarie
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Odhalení Pamätnej tabule Jozefa Kollára
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jozef Kollár: Výstava súborného diela, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)

Jozef Kollár

institution, city  
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)