Jan Jahn

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Osobnosti Znojemska (Místopis), Městská knihovna Znojmo, Znojmo (Znojmo)