Lea Mrázová

* 8. 11. 1906, Moštěnica (Banská Bystrica), Slovensko (Slovakia)
† 1995
Painter

 

nationality: Slovak
sex: female

NK AUT: mzk2005279288

Lea Mrázová

 

Lea Mrázová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Soukromá malířská škola Gustava Mallého, Bratislava (Bratislava), Mallý Gustáv, *1879
???? - ????   Ukrajinská akademie, Praha
???? - ????   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), dějiny umění
1925 - 1927   Univerzita Karlova, Praha, česká literatura

Lea Mrázová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Živena - Spolok slovenských žien, Bratislava (Bratislava), Konventná 11

Lea Mrázová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1960   Lea Mrázová: Kolekce kreseb, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1961/03   Lea Mrázová: Souborná výstava, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/05/06 - 1965/05/26   Lea Mrázová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1977   Lea Mrázová: Artprotisy, Polské kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)
1978/12/08 - 1979/01/17   Farebný svet - Lea Mrázová, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983   Lea Mrázová: Obrazy, Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
1991/01 - 1991/02   Lea Mrázová: Moje najmilšie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1942/06/21 - 1942/09/20   XXIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1942), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1947/10/09 - 1947/11/16   II. celoslovenská výstava 1947, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1964/03 - 1965/05   Generácia 1909: Svedomie doby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/10/24 - 1966/01/16   Generace 1909, Šternberský palác, Praha
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/06/22 - 1967/10/29   Generácia 1909. Svedomie doby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/05/13 - 1969/07/15   Slovenské tapisérie zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/09   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975, Ośrodek Popagandy Sztuki, Park im. H. Sienkiewicza, Lodž (Łódź)
1975/10   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1975/12/19 - 1976/01/11   Csehszlovák faluszönyegek 1945-1975, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/05/25 -   Lea Mrázová: Kvety, Lily Mrázová: Artprotisy, Malá galéria Život, Bratislava (Bratislava)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2020/06/26 - 2021/01/10   Generácia 909,76: Výstava, pojem, interpretácia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Lea Mrázová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Lea Mrázová, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1977   Lea Mrázová: Artprotisy, Polské kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)
  1983   Lea Mrázová: Obrazy, Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
  1991   Lea Mrázová: Moje najmilšie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Farebný svet Ley Mrázovej
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   II. celoslovenská výstava 1947, Blok slovenských výtvarníkov, Bratislava (Bratislava)
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1964   Generácia 1909 (Svedomie doby), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Generace 1909, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1975   Csehszlovák faluszönyegek 1945-1975
  1975   Czeska i słowacka tkanina artystyczna 1945-1975
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2020   Generácia 909,76 (Výstava Pojem Interpretácia), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1960   Bratislavské výstavy v dubnu a květnu, Výtvarná práce-10
  1961   Bratislavské výstavy v únoru a březnu, Výtvarná práce, 10-11
  1962   Bratislavské výstavy, Výtvarná práce, 10, 11, 10
  1965/06/18   Kronika výstav (Bratislava), Výtvarná práce
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Lea Mrázová: Kvety, Lily Mrázová: Artprotisy

Lea Mrázová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Lea Mrázová: Moje najmilšie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Farebný svet Ley Mrázovej

Lea Mrázová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce
  1980   Dnešní podobizna, Výtvarná kultura, 35-43

Lea Mrázová

institution, city  
Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)