Štefan Tkáč

* 25. 7. 1931, Heřmanovice (Bruntál)
† 8. 3. 1989, Nové Zámky (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
Art Historian, art theorist

 

nationality: Slovak
sex: Male

NK AUT: mzk2005273053

Štefan Tkáč

from - to   institution, city, notes
1954 - 1965   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), Ovětový ústav Bratislava
1965 - 1973   Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava), Námestie Ľudovíta Štúra 4, vedoucí pracovník

Štefan Tkáč

archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII. Tik – U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Amatérské výtvarnictví (otázky a úkol), Výtvarná práce
  1963   Naivní umění v Československu, Výtvarná práce, 11, 22-23

Štefan Tkáč

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Julo Považan: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Die naive Kunst in der Tschechoslowakei, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1967   Naivní umění v Československu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Ikony zo 16.-19. storočia na severovýchodnom Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)

Štefan Tkáč

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Juraj Lauko (Rok Slovákov na rovine v Maďarsku), Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1972   Juraj Lauko
  1979   Ondrej Steberl: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1980   Julo Považan: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Anton Sučka: Obrazy
  1987   Terézia Žilíková - Sládeková: Z tvorby
  1989   Robert Brož: Prierez tvorbou, Zväz slovenských výtvarných umelcov, krajská organizácia, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1991   Jan Hruška: Obrazy
  nedatováno   Ondrej Šteberl, insitný maliar, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Amatérske výtvarníctvo na Slovensku, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Naivní umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Naivní umění v Československu, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Maliari z Kovačice (Z tvorby slovákov žijúcich v Juhoslávii), Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1968   Ikony na Slovensku, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1969   Elementy tvorivosti (Výtvarná tvorivosť detí, Kresby Juraja Putnu, Psychická zmena a výtvarný prejav, Kmeňové umenie Oceánie a Afriky, Ľudové umenie na Slovensku), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Amatérske výtvarnictvo na Slovensku (Úryvok z väčšej štúdie), Výtvarné umění, 385-393
  1966   Naivné umenie v galérii, Výtvarná práce
  1967   O ohlasoch na trienále insistného umenia v Bratislave, Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Běla Kolčáková: Výtvarné dílo, Památník národního písemnictví, Praha

Štefan Tkáč

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1979/04 - 1979/05   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/07/03 - 1980/08/30   Miroslav Marček: Grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/12/11 - 1987/01/19   Ever Púček: Z maliarskej tvorby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1968/04/05 - 1968/05   Ikony na Slovensku, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1969/09 - 1969/12   Elementy tvorivosti (Výtvarná tvorivosť detí, Kresby Juraja Putnu, Psychická zmena a výtvarný prejav, Kmeňové umenie Oceánie a Afriky, Ľudové umenie na Slovensku), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Štefan Tkáč

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/01/31 -   Juraj Lauko: Rok Slovákov na rovine, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1980/02/12 - 1980/02/29   Viliam Meško: Drevené plastiky, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1980/10/21 - 1980/11/23   Julo Považan: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)