Veronika Ronaiová Filová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Veronika Rónaiová
1984   Veronika Rónaiová
1990   Veronika Rónaiová
1997   Veronika Rónaiová - Archeológia emócií
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978
1979   Zeitgenössische slowakische Malerei
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Současná slovenská grafika
1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR)
1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia)
1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia
1986   Výzva 1986 (Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva)
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   Nový slovenský obraz
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP)
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1993   Spolok grafikov
1997   Sovinec 1995 - 1997
2000   Indivisual + hostia
2000   Melancholie
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2006   Dívčí sen
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda (Sociálny projekt Veroniky Rónaiovej)
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2009   Dívčí sen 2009 (Testosteron)
2009   1. a 2. malířské sympozium v Uherském Ostrohu (Zámecká galerie v Uherském Ostrohu, Národní divadlo Reduta v Brně (říjen a listopad 2009))
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2018   Dokopydanie (Meandre slovenskej asambláže)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1981   Život a práce mladých, Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, 1-6
1995   Veronika Rónaiová - Grafiky, kresby (3. 12. 1991 - 10. 1. 1992), Galéria Palisády, , , 1995, 43-43
2000   Virtuální realita? (Veronika Rónaiová), Vesmír, 79, 10, 2000/10, 598-
2007   Prepisovanie (vlastných) dejín (Veronika Rónaiová), Revue Art, , 4, 2007, 48-51
2009   Obľúbené dielo, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 253-259
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1997   Veronika Rónaiová: Archeológia emócií
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1988   ...Igorovi Kalnému
1990   90 autorů v roce ´90
2005   Prievan (Současná slovenská malba 2000 - 2005; Contemporary Slovak Painting 2000 - 2005)
2006   Dívčí sen: Fáze zrcadla
2006   22 minút 50,28 sekundy
2010   Dívčí sen 2009: Testosteron
2014   Hommage / Album to Jozef Haščák (Album z diel 40 slovenských výtvarníkov, venovaný pamiatke Jozefa Haščáka)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007