Branislav Pavlík

* 9. 4. 1949, Trenčín (Trenčín), Slovensko (Slovakia)
Photographer

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: pna2013750381
VIAF: 24145911006127060174

notes:
Braňo?

Branislav Pavlík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/06/16 - 1990/07/29   Branislav Pavlík: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)

Branislav Pavlík

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)

Branislav Pavlík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1982   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1982   Lýdia Jakubíková: Čipka, tapiséria, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Erna Masarovičová: Kovové plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   František Jurík: Akvarely, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Jozef Šturdík: Výber z diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Alexander Vika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1984   Milan Laluha, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Stanislav Harangozó, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Ilja Holešovský: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Ivan Vychlopen: Variácie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Jozef Šturdík: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Ladislav Berger (Obrazy a kresby), Datasystém, Bratislava (Bratislava)
  1985   Milan Dobeš: Objetos cinéticos, luminosos y ópticos
  1985   Nikolaj Feďkovič: Maľba, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Stano Koreň, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1985   Svetozár Králik: Ilustrácia kníh pre deti, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Vladimír Gažovič: Drámy, vášne a zápasy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Erna Masarovičová: Sochárska tvorba 1956 - 1986, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1986   Imro Weiner-Kráľ, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Jozef Šturdík: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
  1986   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Grafika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Viera Kraicová: Obrazy 1972 - 1986, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1986   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Emil Venkov: Sochy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Ján Šandora, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Josef Lada, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Leningrad - mesto umenia a revolúcie v tvorbe národného umelca Jozefa Šturdíka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Národný umelec Ignác Bizmayer: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Rudolf Moško: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
  1987   Štefan Straka: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Vladimír Kompánek, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Anna Poláková-Fraňová, Okresné múzeum, Trenčín (Trenčín)
  1988   Božena Augustínová (mal´ba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Jiří Váp: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Ladislav Zdvíhal, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Ľudovít Bránsky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1988   Marián Sučanský: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1988   Peter Matejka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1989   Národný umelec Miloš Alexander Bazovský, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1989   Stanislav Tropp: Konštrukcie (Kresba, grafika), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Dušan Kállay: Maľba, grafika, ilustrácie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Ján Hoffstädter, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Juraj Čutek: Sochy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Kamila Štanclová
  1990   Milan Paštéka: Monológy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1990   Stanislav Balko: Volanie v šedom, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1991   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1992   Teodor Jozef Mousson: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1993   Blažej Baláž: Postskriptum II., Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1994   Hugo Gross: Z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1994   Peter Lehocký: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  2003   Blažej Baláž 1975 - 2003, Trnavská univerzita, Trnava (Trnava)
  nedatováno   Ilja Holešovský, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  neuvedeno   Ondrej Zimka: Plagart, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Súčasný československý umelecký šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Slovenský exlibris, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (Obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Marcel Dúbravec, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  2015   Askold Žáčko, Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Kolektivní laureát z Erfurtu 1982, Výtvarná kultura, 11-15
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Jiří Vlach: Medaile, plakety, reliéfy, plastika a kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)