Petr Tomášek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2020   Úvod: Umělec, umělecké dílo a "spoluautorství" scény, Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 146-148