Jaroslav Bureš

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Jaroslav Bureš: Krajiny 1970-76
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1940   Mladí (Výstava obrazů a soch)
1941   Členská výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1946   Jednota umělců výtvarných: Členská výstava
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1947   Členská výstava 1947
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
2012   Mistři české malby (Výstava obrazů z fondu České spořitelny a.s. na pobočkách v Hradci Králové, 7/3/2012-3/6/2012)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1985   Jaroslav Bureš (profesor pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)
85   univ.prof. Jaroslav Bureš
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění