Ladislav Urban

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1954/05/14 - 1954/06/13   Současná slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1962   Výstava lisovaného skla, Galerie ÚBOK, Praha