Ladislav Urban

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1946 - 1947   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) , Mallý Gustáv
1946 - 1947   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) , Milly Dezider
1946 - 1947   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) , Mudroch Ján
1947 - 1949   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava) (Pedagogická fakulta, ),
1949 - 1952   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) ,
1952 - 1953   Национална художествена академия / Akademie výtvarných umění, Sofie (Sofia) ,