zdroj: https://www.google.com/search?q=G%C3%A1ll+tibor&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb4tzYp9bnAhUWhlwKHS5xCLgQsAR6BAgIEAE&biw=1920&bih=888#imgrc=DoDgLdokaCNdqM

Tibor Gáll

* 2. 8. 1930, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: pna2012690044

Tibor Gáll

zdroj: https://www.google.com/search?q=G%C3%A1ll+tibor&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjb4tzYp9bnAhUWhlwKHS5xCLgQsAR6BAgIEAE&biw=1920&bih=888#imgrc=DoDgLdokaCNdqM
 

Tibor Gáll

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1949 - 1955   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Čemický Ladislav, *1909
1950 - 1956   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Milly Dezider, *1906
1950 - 1956   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hložník Vincent, *1919

Tibor Gáll

from - to   student, school, city
???? - ????   Bartko Ján, *1948, Univerzita Pavola Jozefa Šafárika, Prešov (Prešov)
???? - ????   Ondo Jaro, *1964, Univerzita Pavola Jozefa Šafárika, Prešov (Prešov), Pedagogická fakulta
1961 - 1966   Lovacký Mikuláš, *1942, Univerzita Pavola Jozefa Šafárika, Prešov (Prešov)
1966 - 1971   Vojčíková Alica, *1948, Univerzita Pavola Jozefa Šafárika, Prešov (Prešov), Filozofická fakulta

Tibor Gáll

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/03/03 -   Tibor Gáll: Z tvorby 1964 - 1970, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/04/03 -   Tibor Gáll: Textilná tvorba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/04/10 -   Tibor Gáll: Kresby a akvarely, Ukrajinské národné divadlo v Prešove, Prešov (Prešov)
1980/12 - 1981/01   Tibor Gáll: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1981/02/08 - 1981/03/22   Tibor Gáll: Jubilejná výstava, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1981/05/13 - 1981/06/08   Tibor Gáll: Kresba, maľba, grafika, tapiséria, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/11/30 - 1991/01/13   Tibor Gáll: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1991/04/09 - 1991/06/02   Tibor Gáll: Kresby, mal'ba, grafika, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1993/12/07 - 1993/12/19   Tibor Gáll: Potulky krajinou, Salón Rembrandt, Košice (Košice)
2008/09/18 - 2008/10/19   Tibor Gáll: Cesty hl'adania a nachádzania, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/12/11 - 1956/01/12   VII. Krajská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1956/11/25 - 1956/12/31   VIII. členská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1957/11/15 -   Výtvarníci Veľkému októbru, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/12/14 - 1959/01/12   10. Členská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/08/25 - 1959/10/12   Výtvarníci k 15. výročiu SNP, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 - 1960/07   Súčasná slovenská grafika 1945-1960, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/05/08 - 1960/07/18   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1945 - 1960, Krajská galéria, Košice (Košice)
1961/05/21 - 1961/07/30   Umenie v boji o dnešok, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/12/08 - 1964/01/13   12. Členská výstava, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/05/08 - 1965/06/07   XIII. Členská výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1966/03/06 - 1966/04/03   Sovietsky Uzbekistan v obrazoch a kresbách výtvarníkov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1966/11/06 - 1966/12/04   Kresba - grafika - plastika, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/02/02 - 1969/03/02   Grafická škola Vincenta Hložníka, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/04/07 - 1970/05/31   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1960-70, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/05   Na slávu týchto dní, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1971/05/12 - 1971/06/28   Užitková grafika na východnom Slovensku 1945 - 1970, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/01/22 - 1972/02/13   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (I. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/05/23 - 1972/07/12   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (II. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/02/23 - 1973/03/25   Budujeme nový život. Výstava k 25. výročiu februárového víťazstva, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/10/27 - 1973/11/28   Členská výstava 73, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/08/28 - 1974/09/24   Východoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu SNP, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/04 - 1975/05   Súčasná východoslovenská kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/05/07 - 1975/06/01   Členská výstava 1975, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/06/28 - 1975/07/06   Ľudové motívy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/11/08 - 1976/01/28   Tibor Gáll, Michal Trembáč: Kresby, maľby, grafiky z ciest po Sov. zväze, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1976/05/07 - 1976/05/20   Zo súčasnej tvorby východoslovenských výtvarníkov na počasť XV. zjazdu KSČ, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1977/09/02 - 1977/10/09   Z výtvarné tvorby na východním Slovensku (plastika, malba, kresba, grafika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/10/23 - 1977/12/15   IV. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/09/01 - 1979/09/30   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/08/24 - 1980/10/30   VI. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/31/01 - 1980/02   Současná slovenská grafika, Mánes, Praha
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/07   Výber zo súčasnej slovenskej grafiky. Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
2016/06/30 - 2016/09/04   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom: Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)

Tibor Gáll

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Tibor Gáll: Z tvorby 1964 - 1970, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1980   Tibor Gáll: Jubilejná výstava (Kresba, maľba, grafika, tapiséria)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Súčasná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   XIII. členská výstava, Zväz slovenských výtvarných umelcov, krajská organizácia, Košice (Košice)
  1971   Na slávu týchto dní (Výstava zo zbierok východoslovenských galérií na počesť 50 rokov KSČ), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1973   Výtvarný salón ´73, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1977   Z výtvarné tvorby na východním Slovensku (Plastika, malba, kresba, grafika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1979   Súčasná východoslovenská kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1980   Současná slovenská grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985   Výber zo súčasnej slovenskej grafiky (Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2016   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom (Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000)), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Tibor Gáll: Z tvorby 1964-1970, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1976   Tibor Gáll: Textilná tvorba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1990   Tibor Gáll: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1991   Tibor Gáll: Kresby, mal'ba, grafika, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  1993   Tibor Gáll: Potulky krajinou, Salón Rembrandt, Košice (Košice)
  2008   Tibor Gáll: Cesty hl'adania a nachádzania, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)

Tibor Gáll

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Konštantín Bauer, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1970   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1971   Tibor Gáll: Z tvorby 1964 - 1970, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1980   Tibor Gáll: Jubilejná výstava (Kresba, maľba, grafika, tapiséria)

Tibor Gáll

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/03/06 - 1966/04/03   Sovietsky Uzbekistan v obrazoch a kresbách výtvarníkov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)