Štefan Prukner-Bartůšek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Štefan Prukner-Bartůšek
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 (XII. Por - Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)