Štefan Prukner-Bartůšek

Periodical
published, title (subtitle)
1963/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)