Ladislav Emil Berka

* 9. 9. 1907, Praha, Česká republika (Czech Republic)
14. 1. 1993, Praha, Česká republika (Czech Republic)
photographer, designer, translator, publicist, filmový kritik, editor

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Fotografoval jako autodidakt v letech 1929-1933. Od 1933 redigoval časopis Ahoj na neděli, po válce Květy (do 1967). Člen Filmklubu a krátce Levé fronty. Berka společně s Alexandrem Hackenschmiedem a Jiřím Lehovcem jsou dodatečně označováni jako Aventinské trio, protože debutovali na výstavě Nové české fotografie v Aventinské mansardě (1930, 1931). K fotografii je přivedl zájem o film, všichni tři patří k zakladatelům progresivní filmové kritiky. Berka začal fotografovat po shlédnutí výstavy Film und Foto ve Stuttgartu (1929), kterou navštívil s Alexandrem Hackenschmiedem. Ve své experimentální tvorbě uplatnil postupy „nové fotografie" na úrovni srovnatelné s nejkvalitnějšími projevy německé fotografie. K nejzajímavějším realizacím patří jeho - filmem ovlivněné - dvojexpozice (např. soubor Praha v surimpresi), makrofotografie, noční fotografie, práce reklamního stylu a shora fotografované snímky plošných zátiší, připomínajících asambláže. Ve spojení s autorovými texty v ilustrovaných časopisech popularizovaly Berkovy snímky moderní fotografii.
AD (Antonín Dufek), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 66
-
Avantgardní fotograf a průkopník domácí filmové kritiky. Fotografické dílo vzniklo v období let 1929 – 33 pod dojmem návštěvy výstavy Film und Foto ve Stuttgartu (1929), jenž vyslala jasný signál o směřování moderní fotografie. Spolu s Alexandrem Hackenschmiedem a Jiřím Lehovcem vystoupil v uskupení Aventiské trio na dvou klíčových výstavách tzv. nové fotografie v Aventinské mansardě v Praze (1930, 1931) na níž se sešla celá domácí fotografická avantgarda. Berka patřil k prvním kritikům filmu u nás, tomuto oboru se ale věnoval krátce. Ve 30. letech začal pracovat jako grafický designér a redaktor ilustrovaných časopisů (např. Ahoj na neděli a později Květy), v té době vyšla časopisecky řada jeho teoreticky laděných článků o fotografii. Autorova fotografická kariéra byla sice krátká, přesto byl zastoupen na důležitých výstavách jako Das Lichtbild v Michově (1930), Výstavě sociální fotografie (1933) a na Mezinárodní výstavě fotografie v Mánesu (1936).
zdroj - www-moravska-galerie.cz

notes:
Emil Ladislav Berka
(1933-) redigoval časopis Ahoj na neděli
(po válce-1967) Květy