Rudolf Dzurko

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Rudolf Dzurko (Cesta, kterou bloudíš, je cesta, kterou sis zvolil)
2002   Rudolf Dzurko
2014   Století pohrom - století zázraků Rudolfa Dzurka / Rudolf Dzurko's Century of Catastrophes - Century of Miracles
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1992   Naivní umění (ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
2000   Zrcadlo srdce, zrcadlo duše
2002   Fuite et exil dans l'art
2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
2008   Paradise Lost / Ztracený ráj
2009   Hráči
2015   Art brut a naivní umění (Spontánní umění ze sbírky Poetické galerie)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Naivní malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2001   Prodej mi ty housle, Rozhovory, , , 2001, 24-26
2001   Z cikánských pohádek i ze zkušenosti (Letošní šedesátník Rudolf Dzurko vystavuje ve dvou pražských galeriích), Lidové noviny, 14, , 2001, 21-
2005   Ateliéry 2005/III. - Rudolf Dzurko (Projekt Viktora Karlíka a Karla Cudlína), Revolver Revue, , 60, 2005/09, 94-105
WWW
published, title (subtitle)
2013/06/25   Za Rudolfem Dzurkem (Zemřel autor divotvorných obrazů ze skleněné drti)
2013/06/27   Za Rudolfem Dzurkem (www.revolverrevue.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Ruda Dzurko: Skleněné obrazy
1995   Rudolf Dzurko (obrazy a dřevořezby)
1999   Rudolf Dzurko: Cesty lidí
2014   Století pohrom – století zázraků Rudolfa Dzurka
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2009   Hráči
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
nedatováno   Rudolf Dzurko: Skleněné obrazy
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2013   Váhy života v proměnách času Rudolfa Dzurka
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1987   Rudolf Dzurko
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2003   Ze života...
Periodical
published, title (subtitle)
2005/09   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
Program
published, title (subtitle)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1995   Rudolf Dzurko: Skleněné obrazy a dřevořezby