Rudolf Dzurko

institution, city
Muzeum romské kultury, Brno (Brno-město)(CZ)
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)
Národopisné muzeum (Letohrádek Kinských - Musaion), Praha(CZ)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)(CZ)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)(SK)
Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)(SK)