Miloš Slezák

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1956   Miloš Slezák: Kresby a grafika
1967   M. Slezák 67
1968   Miloš Slezák: Artprotis
1979   Miloš Slezák: Medaile, plakety, drobná plastika
1980   Miloš Slezák: Medaile, plakety, plastiky
1984   Miloš Slezák: Medaile a plastika
1987   Miloš Slezák
1989   Miloš Slezák
2002   Miloš Slezák: Výběr z díla
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava moravských výtvarníků
1959   Výstava moravské grafiky
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika)
1964   Grafika współczesna
1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně
1966   Brněnská bilance
1966   Užitá grafika 1960-1966
1966   Moravská grafika 66 (Pátá výstava moravské grafiky)
1967   Československý plakát
1967   Brněnský salón
1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
1969   Bilance užité a propagační grafiky
1970   Sdružení Q Brno
1970   Almanach Q
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
1974   Česká soudobá medaile
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche)
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Současná česká medaile a plaketa
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně)
1980   Brněnský plakát 1960-1978
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1981   Brněnská malba 1981
1983   Moravská grafika
1984   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985)
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1987   Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1989   Moravská grafika 1989
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   Záznamy dojmy sny 2
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Medaillen und Plaketten, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Výtvarní umělci dneška II (Miloš Slezák, Jiří Hadlač), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 7-
1956   Druhou výstavou je výstava kreseb a grafiky..., Výtvarná práce, 4, 15-16, 1956/10/03, 8-
1959   Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 10-
1960   Grafika na IV. přehlídce, Výtvarná práce, 8, 4, 1960/02/25, 3-4
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 9, 1961/05/10, 8-
1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 8-9
1968   V Galerii Jaroslava Krále v brněnském Domě umění..., Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 2-
1969   Výstavy, Výtvarná práce, 17, 1-2, 1969/04/25, 6-
1997   Univerzální talent Miloše Slezáka, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 145-149
2014   Mezi architektonickým dekorem a autonomním dílem (Výtvarné umění jako součást bytové výstavby z období socialistického realismu v Brně), Na prahu zítřka: Brněnská architektura a vizuální kultura odbobí socialismu / On the threshold of tomorrow: Architecture and visual culture in Brno during the communist era, , , 2014, 134-172
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1968   Miloš Slezák: Art protisy
1979   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika
1987   Miloš Slezák: Grafika
2002   Miloš Slezák: Výběr z díla
2016   Miloš Slezák: Výběr z díla
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1956   Evropské malířství 16. - 18. století, Karel Souček: Člověk v mých obrazech, Miloš Slezák: Kresby a grafika
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2016   Soukromá sbírka umění (Etcetera 1)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1992   Poezie v ilustraci
Funeral Card
published, title (subtitle)
1989   doc. Miloš Slezák
1989   Miloš Slezák (malíř, grafik, medailér a sochař, člen Svazu českých výtvarných umělců)
Yearbook
published, title (subtitle)
2013   Go! Galerie Orlovna (Ročenka 2012)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1961   Výstava Moravské grafiky
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění