Miloš Slezák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Česaná větříčkem, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)