Jiří Kemr

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1949   Jiří Kemr: Souborná výstava
1950   Jiří Kemr: Porcelán a keramika
1972   Jiří Kemr: Keramické plastiky, užitková keramika 1971 - 1972
1981   Jiří Kemr: Keramika
1983   Jiří Kemr: Keramika
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky)
1948   Československá keramika
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava moravských výtvarníků
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1967   Brněnský salón
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918 - 1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Z přírůstků užitého umění 20. století
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1970   Současná česká keramika
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1996   Užité umění 60. let
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1973   Svět z hlíny (Vyprávění o minulosti a současnosti keramiky), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   Kus poctivé práce (K situaci výtvarníka ve výrobě), Lidové noviny, 58, 66, 1950/03/18, 5-5
1958   Keramika na EXPO 58, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 4-
1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 7-
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1960   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 8, 19, 1960/10/13, 9-
1987   Jiří Kemr jubilantem, Umění a řemesla, , 1, 1987, 1-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1950   Jiří Kemr: Porcelán a keramika z let 1940-1950
1981   Jiří Kemr: Keramika
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění