Hans Georg Gottwick

from - to, group
1671 -  malostranský šestipanský úřad