Pavel Knapek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2
1992   Současná východoevropská keramika, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 14, 1992/07/09, 8-
1994   Letošní rok v září... / In September this year..., Socha a hlína podruhé, , , 1994, 0-0