Robert Indiana

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus)
1968   Grafik International (Wiener Secession)
1971   Slovo a obraz (Z dějin a současnosti plakátové tvorby)
1971   Metamorphose des Dinges (Kunst und Antikunst 1910-1970)
1984   Sammlung Helmut Klinker (Malerei, Bildhauerei, Objekte und Graphik)
1995   L´art du tampon
1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts
2006   Cologne Fine Art (15. - 19. Februar 2006)
2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Nová abstrakce? (Kronika), Výtvarné umění, 16, 1, 1966/01/31, 51-52
1967   Nona Bienal de Sao Paulo, Výtvarná práce, 15, 22, 1967/11/02, -
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2008   Pop art
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
nedat. (2001)   Die Sammlung (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)