Václav Havel

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, dramaturgie),
? - ?   Gymnázium, Praha ,
1955 - 1957   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta ekonomická, ),