Karel Bartošek

* 30. 6. 1930, Skuteč (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
8. 7. 2004, Paříž (Paris), Francie (France)
publicist, historian, philosopher

 

sex: male

notes:
Odkaz. forma
Bartosek, Karel, 1930-2004
Právo 12.7.2004 - nekrolog
1972 vězněn
- 1996 - Ústav současných dějin v Paříži
Mimo jiné vydal: Pražské povstání 1945 'Praha 1960, 1945), Zpovídání. Pražské hovory 1978-1982 (Toronto 1989), Svědek Husákova procesu vypovídá (Praha 1991), Zpráva o putování v komunistických archivech (Paseka, Praha 2000), Český vězeň (Paseka, Praha 2001).
Historik, signatář Charty 77. Vystudoval historii filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a do r. 1958 zde působil jako odborný asistent. V l. 1960-70 pracoval v Historickém ústavu ČSAV.
Později byl činný v disentu a v r. 1972 uvězněn. V r. 1977 podepsal Chartu 77 a nakonec se pod tlakem perzekuce vystěhoval v r. 1982 do Francie. V l. 1983-96 působil v Institutu soudobých dějin v Paříži a byl redaktorem revue
La Nouvelle alternative. Původně psal z vyhraněně marxistických a levicových pozic o poválečné Plzni (např. Hanebná role amerických okupant v západních Čechách v roce 1945). Práce z oboru.
Morávková, N.: Miloslav Bělohlávek a Plzeňská historická škola
zdroj: KMP - Knihovna města Plzně