Kryštof Trubáček

* 15. 2. 1958, Praha, Česká republika (Czech Republic)
19. 6. 2000, Praha, Česká republika (Czech Republic)
ceramicist , sculptor, painter, glass artist, curator, typographer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Akademický malíř a sklář Kryštof Trubáček (nar. 15.2.1958 – zem.19.6.2000) vystudoval v letech 1982 – 1989 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u profesorů J. Malejovského, S.Libenského, a J.Svobody. V letech 1986 – 1987 studoval u prof. R.Bossaerta na École Nationale Superieure des Arts Decoratifs v Paříži v ateliéru sochařství a keramiky. V roce 1992 mu umožnila nadace Fondation S. Buffat půlroční malířskou stáž v Ženevě ve Švýcarsku. Jeho výrazný umělecký talent vystupuje ze skleněných a bronzových plastik, nápaditých barevných vitráží, reliéfů a obrazů. Umělecky spolupracoval na mnoha interiérech. Zároveň patřil k širšímu okruhu kolem divadla Sklep a Baletní Jednotky Křeč, v jejichž představeních se ještě před rokem 1989 objevoval. Spoluzakladatel skupiny Sklepovští sršáni. Na začátku devadesátých let, kdy se celá tato generační skupina pustila po letech zadržované energie do vlastních projektů, přenesl Kryštof v roce 1991 svoji keramickou dílnu do Maříže u Slavonic a dal vzniknout Mařížské autorské originální keramice. Přímo ve Slavonicích pak Kryštof spoluzakládal s architektem Davidem Vávrou a dalšími přáteli z pražské umělecké scény „Letní slavonickou školu duchovního experimentu a výtvarné teorie v praxi“. Slavonická letní škola patřila po roce 1989 k prvním skutečně profesionálně vedeným a zároveň značné tvůrčí svobodě přejícím vyukovým dílnám výtvarného a dramatického umění. Kryštof je také autorem interiéru baru Besídka ve Slavonicích. V Praze Kryštof Trubáček několik let určoval dramaturgii Galerie mladých U Řečických. Mezi jeho tamní nejpozoruhodnější projekty patřila série výstav s názvem Hapestetika určená i nevidomým lidem. Široká veřejnost si pak může pamatovat jeho projekt Totální velbloud z roku 1993. Kryštof tehdy ovládl hlavní město sérií výstav obrazů, plastik a fotografií z africké pouště. Součástí celé této prezentace byly i třímetrové plastiky velbloudů kráčejících Vltavou či zvláštní představení divadla Sklep. „Není to o velbloudech a o pouštích, ale o dojmech, které člověk má když stojí v nekonečném prostoru uprostřed Sahary a ví, že na všechny strany je pětiset kilometrů kamení a písku. Jde vlastně o obecný princip, vyjádřený pomocí pouští a stylizovaných velbloudů.“