zdroj: http://wittlich80.udu.ff.cuni.cz/sites/default/files/portret_titulka_m.jpg

Petr Wittlich

* 23. 5. 1932, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Curator, Art Historian, art critic

 

signature: PW
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01151737
VIAF: 56617818

notes:
prof., PhDr., CSc., zaměření na moderní umění zejm. sochařství české secese

Petr Wittlich

umění secese a české sochařství 20. století. Přednášel na univerzitách v Holandsku, Itálii, Francii, Velké Británii. Zabýval se především dějinami českého a světového umění 19. a 20. století, umělecko-historickou metodologií a historiografií, dějinami českého umění a architektury na přelomu 19. a 20. století, dějinami českého moderního sochařství a malířství. Esejemi a recenzemi přispívá do časopisu Ateliér. Kurátor a autor řady výstav. Člen Mezinárodní asociace výtvarných kritiků, 1990-1998 předseda české sekce, od 2003 člen Učené společnosti ČR

Petr Wittlich

zdroj: http://wittlich80.udu.ff.cuni.cz/sites/default/files/portret_titulka_m.jpg
 

Petr Wittlich

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1956   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Petr Wittlich

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 17.listopadu 2, člen vědecké rady
1956 - 1990   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české a slovenské literatury, Praha, nám. Jana Palacha 2, odborný asistent
1990 - ????   Česká akademie věd a umění (ČAVU), Praha, člen vědecké rady Ústavu dějin umění
1990 - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české a slovenské literatury, Praha, nám. Jana Palacha 2, docent
1992 - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české a slovenské literatury, Praha, nám. Jana Palacha 2, profesor dějin umění
1992 - 2000   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha, Celetná 20, ředitel
2000 - 2003   Univerzita Karlova, Praha, člen vědecké rady

Petr Wittlich

from - to   student, school, city
???? - 1982   Raimanová Ivona, *1956, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Lahoda Vojtěch, *1955, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - 1974   Nešlehová Mahulena, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Srp Karel, *1958, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
???? - ????   Tschakert Petr, *1968, Univerzita Karlova, Praha, dějiny umění
???? - 1967   Vlček Tomáš, *1941, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1996   Bruthansová Tereza, *1971, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Šrejma Josef, *1976, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
1963 - 1970   Jirousová Věra, *1944, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1963 - 1968   Adamec Jaromír, *1940, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1964 - 1969   Baťková Růžena, *1945, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1964 - 1969   Wenigová Marie, *1943, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1964 - 1969   Konečný Lubomír, *1946, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1970 - 1973   Benešovská Klára, *1950, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie
1970 - 1975   Šejn Miloš, *1947, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
1978 - 1983   Veit Milouš, *1950, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika
1978 - 1983   Aulická Hana, *1948, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1988 - 1994   Bergmanová Marie, *1947, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1988 - 1994   Mžyková Alice, *1969, Univerzita Karlova, Praha
1989 - ????   Přibyl Petr, *1967, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1989 - 1997   Havránek Vít, *1971, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1990 - 1998   Kotíková Gabriela, *1971, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1994 - 2004   Kappel Pavel, *1976, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1995 - 2001   Winter Tomáš, *1974, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1997 - 2003   Pietrasová Pavlíčková Kateřina, *0, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
2009 - ????   Baborovská Sandra, *1982, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Petr Wittlich

přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/03/13   Petr Wittlich: Exprese a expresionismus, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/06/14   Setkání u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/10/28   Josef Váchal - vědecké sympozium, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)
2007/09/06   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Petr Wittlich

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Dvakrát o Picassovi (Knihy), Výtvarná kultura, 24-24
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2013   Malíři české secese, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2014   Umění jeho svobodu (Rozhovor s Petrem Wittlichem), Art + Antiques, 26-33
  2021   „Době její umění, umění jeho svobodu“ (Rozhovor s Petrem Wittlichem při příležitosti nového vydání knihy Ceská secese), Umění / Art, 69, 3, 344-351
  2022   Petr Wittlich, Rodin, Umění / Art, 70, 3, 329-351
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Podzim grafiky 2006 (2. ročník festivalu grafiky v kraji Josefa Váchala)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2007   Umění včera a dnes: Umění a emoce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2012   Setkání u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc.
  2022   UMPRUM Doctor Honoris Causa 2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Petr Wittlich

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Kresby Jana Štursy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Otakar Švec, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1974   Art Nouveau Drawings, Octopus Books Limitid, Londýn (London)
  1975   Art Nouveau 1900, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1978   České sochařství ve XX. století (1890–1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1978   Praha našeho věku (čtvero knih o Praze - architektura, sochařství, malířství, užité umění), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Edvard Munch, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Jan Preisler (Kresby), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1997   Zrcadlení (Nástin monografie Jiřího Kaloče), Sdružení BJORK
  2000   Sochařství české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Jan Štursa, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Pavel Nešleha: Stopy síly / Traces of Force (Fotografie z let 1971-2002 / The photographs from 1971-2002), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   Bohumil Kafka (1878-1942): Příběh sochaře, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2023   O sochách a sochařích, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Horizonty umění, Univerzita Karlova, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Petr Wittlich - Česká secese (Knihy), Výtvarná kultura, 20-20

Petr Wittlich

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Výstava kreseb O. Gutfreunda
  1977   Vladimír Špaček: Světlo a prostor, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Jaroslav Anděl: Cestou s Karlem Hynkem Máchou, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1979   Stanislav Hanzík, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1981   Jan Koblasa, Galerie Marianne Hennemann, Bonn
  1986   František Bílek: Plastika, kresba, grafika, Městské muzeum, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
  1986   Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Výstavní síň výtvarného umění, Most (Most)
  1987   Stanislav Judl: Převážně obrazy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1990   Jiří Kaloč: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1991   Hugo Demartini
  1991   Jan Koblasa, Nakladatelství Dialog, Most (Most)
  1992   Pavel Nešleha
  1993   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1965 - 1993
  1994   Alfons Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie, Nadace Mucha
  1994   Alphonse Mucha (pastels, posters, drawings and photographs), Mucha Foundation, Praha
  1994   Jan Koblasa: Skulpturen, Galerie Metta Linde, Lübeck
  1994   Jan Preisler: Putování krajinami duše, Nakladatelství Oswald, Praha
  1995   Alphonse Mucha: His Life and Art, The Tokyo Shimbun, Tokio (Tokyo)
  1995   Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby
  2000   František Bílek (1872-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), Národní muzeum, Praha
  2001   Pavel Nešleha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   František Bílek, Paris Musées, _
  2002   Josef Mařatka, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2002   Vers des temps nouveaux (Kupka, oeuvres graphiques, 1894–1912), Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2003   Alfred Kubin (Rytmus a konstrukce / Rhythmus und Konstruktion), Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2003   Jan Preisler (1872 - 1918), Obecní dům, Praha
  2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2004   Pavel Nešleha: Záznamy světla
  2005   Ellen Jilemnická: Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980), Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Zdeněk Beran, Národní galerie v Praze, Praha
  2008   L. J. Kofránek (1880-1954) (Sochař mezi tradicí a modernou)
  2010   Alfons Mucha: Tváře / Faces, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2012   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera / Frau und Reiter am See, 1905, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2013   Hugo Demartini 1931-2010: ...a měl rád ženy / ...and he like women, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Jiří Kaloč: Obrazy, kresby, plastiky a socha domu 1961-2014
  2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo... / Drawn to the Light..., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2017   Ellen Jilemnická, Společnost Topičova salonu, Praha
  2018   Jan Preisler: Nově objevené obrazy / Newly Discovered Paintings, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Ivan Mestrovič (1883–1962): Sochař a světoobčan / Sculptor and Citizen of the World, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2023   Otto Gutfreund: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedatováno   Stanislav Hanzík
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Forum '88
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1992   Pocta Rodinovi, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1995   Lost Paradise: Symbolist Europe, Musée des beaux-arts de Montréal / The Montreal Museum of Fine Arts, Montreal (Québec)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco), Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Zaostalí / Forever, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Manop, poslední první / Manop, The Final First, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft), Wallstein Verlag GmbH, Göttingen
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Otakar Švec, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Kámen a bolest, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1978   Dějiny umění v Československu (Stavitelství, sochařství, malířství), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1979   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1981   Picasso v Katalánsku, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Figua a místo (Vizuální řád v italském malířství 15. století), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Henry Moore (Plastiky a myšlenky kolem nich), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Nahý jsem přišel na svět (Román o Augustu Rodinovi), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1990   České iluminované rukopisy 13.-16. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   O duchovnosti v umění, Triáda, Praha
  1999   Facétie et illumination (L'oeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Karel Vítězslav Mašek, Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2003   Vzpomínky a záznamy, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Jan Štursa, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Kupka (Čech - Francouz - Evropan / Tchèque - Français - Européen / Czech - Frenchman - European), Královéhradecký kraj
  2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   František Bílek a jeho pražský ateliér, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2013   Félicien Rops: Enfant terrible dekadence, Dybbuk, Jan Šavrda, Praha 5
  2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Skok vysoký Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
  2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Lukáš Rittstein: Natural. Mezi nebem a zemí / Between the Sky and the Earth (Sochy / Sculptures 1980–2021), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2023   O sochách a sochařích, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Město v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   České secesní sklo / Böhmisches Jugendstilglas / Bohemian Glass of the Art Nouveau Period, Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
  1986   Někdo něco 3
  1990   Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
  1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1997   Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy (sborník Zeyerovských přednášek), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2000   Haně Wichterlové, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2006   Inspirations Françaises (Recueil d'interventions portant sur l'historie de l´art), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   K výstavě mladých (Výstava skupiny Maj 57 v Obecním domě v Praze), Výtvarná práce
  1958   Moderní umění v článcích Josefa Čapka, Květen, 3, 12, 679-682
  1958   Pražské výstavy v květnu, Výtvarné umění, 8, 6, 282-285
  1959   M. Braun - Kuks, Výtvarné umění, 9, 8, 378-379
  1959   Nová instalace sbírky českého malířství XX. století v Národní galerii, Květen, 4, 6
  1959   O jedné kritice moderního umění, Květen, 4, 2, 79-80
  1959   Pražské výstavy září-říjen, Výtvarné umění, 8, 10, 473-475
  1959   Radoslav Kutra, Obrazy a kresby, Květen, 4, 1
  1959   Sochařský experiment, Květen, 4, 2
  1959   Trasa 54, Květen, 4, 3
  1960   Tři knihy o moderním malířství (Recenze), Výtvarné umění, 89-91
  1961   E. A. Bourdelle a jeho výstava r. 1909 v Praze, Umění, 9, 4, 476
  1961   Maillol a Bourdelle, Výtvarná práce
  1962   Mladý Bohumil Kafka, Výtvarné umění, 353-359
  1962   Nová tvář Bohumila Kafky, Výtvarná práce
  1962   Otto Gutfreund – o tvůrci českého moderního sochařství, Dějiny a současnost, 21-27
  1962   Socha a architektura, Výtvarná práce, 10, 13
  1962   Životní dílo Jana Laudy, 1898–1959, Umění, 294-298
  1963   Jacques Lipchitz a moderní humanismus, Výtvarné umění, 282-291
  1963   Kresby Otto Gutfreunda tvoří nedílnou součást jeho uměleckého díla..., Výstava kreseb O. Gutfreunda
  1963   Otázka kontinuity v českém moderním sochařství, Výtvarná práce
  1964   Documenta III, Výtvarná práce, 12, 16-17, 10-10
  1964   Prostor v moderním sochařství, Výtvarná práce
  1964   Sochařka Hana Wichterlová, Výtvarné umění, 405-413
  1965   Gutfreundovo dilema, Výtvarná práce
  1965   Gutfreundovo dilema, Výtvarná práce, 13, 22
  1965   Vincenc Makovský, Výtvarná práce, 13, 15
  1966   Elementarismus v současném českém sochařství, Výtvarné umění, 16., 340-345
  1966   Gutfreundův kubismus, Umění, 247-256
  1966   Jan Koblasa, Výtvarná práce
  1967   Readovy Stručné dějiny moderního sochařství (Herbert Read: A Concise History of Modern Sculptur (Recenze)), Výtvarné umění, 206-208
  1968   Karel Hladík, Výtvarná práce
  1968   Marta Pan, Výtvarná práce
  1968   Počátky generace, Výtvarná práce
  1968   Vajíčko, Výtvarná práce, 12
  1969   Fritz Wotruba, Výtvarná práce
  1969   Kupka a dealegorizace pohybu (Na okraj výstavy děl Františka Kupky v Praze r. 1968), Umění
  1970   Možnosti integrace, Výtvarné umění
  1973   Poznámky k významu secesního ornamentu v díle Alfonse Muchy, Umění a řemesla, 28-29
  1980   K metodologickým otázkám uměleckohistorické syntézy, Umění, 97-100
  1980   Preislerovo Jaro (Slohová syntéza a vývojové tendence českého umění kolem 1900), Umění, 28, 5, 401-422
  1981   Émile Antoine Bourdelle 1861-1929 (Historie a současnost), Výtvarná kultura
  1981   Prag ist eine Barockstadt..., Jan Koblasa, 204-205
  1981   Secese ještě jednou (K otázce secesního stylu), Umění a řemesla, 10-20
  1982   Edvard Munch a české umění, Umění, 422-446
  1983   Pomník a město, Město v české kultuře 19. století, 267-280
  1984   Medardo Rosso a české sochařství, Umění, 473-485
  1985   Vase and Statue, České secesní sklo / Böhmisches Jugendstilglas / Bohemian Glass of the Art Nouveau Period, 25-33
  1986   Edvard Munch, Někdo něco 3, 63-66
  1986   Josef Krása - profil badatele, Umění, 14-17
  1986   Sochař a grafik František Bílek (1972-1941)..., František Bílek: Plastika, kresba, grafika
  1988   Fillovo překonání naturalismu, Umění, 193-198
  1989   Střední věk, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11
  1989   Zaznamenáno videem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1990   Barokní lekce, Výtvarné umění
  1990   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Jak si sáhnout na podstatu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Jan Koblasa - léta šedesátá (Jan Koblasa je legendární postavou českého neoficiálního umění...), Jan Koblasa
  1991   Jiná geometrie, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Z druhé strany sochařství, Hugo Demartini-20
  1992   Mimo centrum a periferii (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 98-99
  1992   Point of Limit, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Štursův raněný, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, 195-208
  1993   Archetypy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Aus dem Katalog zu der Kieler Ausstellung 1968, Jan Koblasa: Skulpturen, 89-103
  1994   Boštíkova transcendence, Umění / The Art, 393-396
  1995   Closed Eyes, Symbolism and the New Shapes of Suffering, Lost Paradise: Symbolist Europe, 235-241
  1995   K povaze Gutfreundovy osobnosti, Otto Gutfreund, 85-89
  1996   Konec století, Umění, 44, 1
  1997   Preisler a Zeyer, Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy, 124-137
  1997   Za principem slasti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Kandinského kopernikánský obrat, O duchovnosti v umění, 123-134
  1998   Mucha Museum, Grapheion, 5, 74-75
  1998   Muchovo muzeum, Grapheion, 5, 74-75
  1999   L'instant de l'éclair. Josef Váchal et le symbolisme, Facétie et illumination, 25-29
  1999   Silná čtyřka, Literární noviny, 13
  2000   Chvíle blesku - František Bílek a české umění, František Bílek (1872-1941), 15-33
  2000   Mezihra, České umění 1939-1999, 128-132
  2000   Mezihra, diskuse, České umění 1939-1999, 133-134
  2000   Okolnost archetypu, diskuse, České umění 1939-1999, 139-139
  2000   Sochař Ladislav Šaloun (1.8.1872-18.10.1946), Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946)
  2000   Underground jako konvence, diskuse, České umění 1939-1999, 105-110
  2000   Vít Havránek (ed.) Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, Umění, 111-112
  2001   Pavel Nešleha - Sedimenty paměti, Listy S.V.U. Mánes, 12
  2001   Umělecké sebevraždy, Fenomén smrti v české kultuře 19. století, 138-146
  2002   František Bílek et l´art tchèque: un éclair de lumière, František Bílek, 13-27
  2003   Pavel Nešleha - 52 záznamů světla - 2002-2003 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, září-listopad 2003), Listy S.V.U. Mánes
  2003   Strážce, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy-13
  2003   Tělová maska a trojúhelník, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 219-227
  2006   Idéalité de l'oeuvre plastique et réalité de l'oeuvre verbale (L'art d l'un sculpteur (František Bílek), réfléchi par un poète (Jakub Deml)), Inspirations Françaises, 139-150
  2006   Labrys, Pictura verba cupit, 381-387
  2007   Kulturní podmínky novodobého sochařství, Proměny dějin umění, 153-160
  2007   Metafáze, Zaostalí / Forever, 13-18
  2007   Mládenec z pece ohnivé, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 10-21
  2007   Tradice a současnost sochařství (Úvod), Proměny dějin umění, 127-127
  2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2009   František Kupka se zapsal do análů světového moderního umění..., Kupka
  2010   Barokní lekce, Horizonty umění, 601-608
  2010   Boštíkova transcendence, Horizonty umění, 569-574
  2010   Edvard Munch a české umění, Horizonty umění, 202-238
  2010   Chvíle blesku - František Bílek a české umění, Horizonty umění, 384-405
  2010   Josef Váchal a český symbolismus, Horizonty umění, 296-300
  2010   Les yeux clos - Symbolismus a nové formule patosu, Horizonty umění, 374-383
  2010   Metafáze, Horizonty umění, 618-624
  2010   Objekty a sochy, Demartini, 99-135
  2010   Pomník a město, Horizonty umění, 453-464
  2010   Secesní Orfeus - Symbolika formy v českém secesním sochařství, Horizonty umění, 425-452
  2010   Symbolismus Františka Bílka, František Bílek a jeho pražský ateliér, 10-63
  2010   Váza a socha, Horizonty umění, 465-471
  2010   Z druhé strany sochařství, Horizonty umění, 560-568
  2011   Mimo centrum a periferii, České umění 1980-2010, 278-283
  2013   Petr Wittlich: Boštíkova transcendence (Umělecké výtvarné dílo Václava Boštíka...), Václav Boštík: O něm a s ním, 235-245
  2013   Výtvarná kritika a dějiny umění, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2
  2014   Umění jeho svobodu (Rozhovor s Petrem Wittlichem), Art + Antiques, 26-33
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 10-16
  2015   Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta – grafika / Karel Srp, Bohumil Kubišta. Zářivý krystal / Jiří Jůza – Jan Kudrna – Helena Musilová – Karel Srp, Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013. Průniky, střety, přesahy, Umění / Art, 63, 1-2, 122-124
  2016   Druhý Mojžíš sochaře Františka Bílka, Ikonografie: Témata, motivy, interpretace, 229-234
  2018   Ladislav Šaloun, Šaloun, 16-29
  2019   Josefa Mánesa svíce, Kariéra s paletou, 105-107
  2021   „Době její umění, umění jeho svobodu“ (Rozhovor s Petrem Wittlichem při příležitosti nového vydání knihy Ceská secese), Umění / Art, 69, 3, 344-351
  2023   Pavlína Motganová – Martin Škabraha (edd.), Umění a emancipace. Výbor z textů Piotra Piotrowského – Piotr Piotrowski, Významy modernicmu, Umění / Art, 71, 1, 74-75
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010/09/24   Bílkova vila v Praze znovu přístupná veřejnosti (vltava.rozhlas.cz), vltava.rozhlas.cz
  2015/06/01   Bílkovy reliéfy v Červeném Újezdě u Votic (vallila.cz)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Jan Preisler: 1872 - 1918, Obecní dům, a.s., Praha
  2005   Quido Kocián 1874 - 1928, Obecní dům, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Jiří Kaloč: Vegetace 1992-93, výstava jednoho obrazu / Vegetation 1992-93, an exhibition of one image, Sdružení BJORK
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/09/05   Výtvarné umění, 16, 6-7, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
separát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   De-Allegorization of Motion in the Work of František Kupka
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Jan Preisler: 1872 - 1918

Petr Wittlich

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963   Otto Gutfreund: Kresby, Středočeská galerie, Praha
1994/06/01 - 1994/10/30   Alfonf Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie / Pastels, posters, drawings and photographs, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
1994/09/22 - 1994/11/06   Vladimír Špaček, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1997/10/09 - 1997/11/06   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby, Mánes, Praha
2000/05/04 - 2000/08/20   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
2002/05/02 - 2002/05/31   Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902, Galerie 1, Praha
2003/07/08 - 2003/10/05   Jan Preisler: 1872 - 1918, Obecní dům, Praha
2010/11/09 - 2011/02/28   Alfons Mucha: Tváře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/04/05 - 2012/06/17   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera, 1905, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2016/06/06 - 2016/09/19   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/08/24 - 2017/09/21   Ellen Jilemnická, Topičův salon (2007-), Praha
2023/10/05 - 2023/12/31   Otto Gutfreund: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha
2016/05/04 - 2016/09/25   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914, Městská knihovna Praha, Praha
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/09/24 -   Bílkova vila, Bílkova vila, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/09/24 - stálá expozice   Ateliér Františka Bílka, Bílkova vila, Praha

Petr Wittlich

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1977/01/21 - 1977/02/27   Vladimír Špaček: Světlo a prostor, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1986/07/03 - 1986/08/31   Stanislav Hanzík: Sochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1991/02/21 - 1991/03/31   Jan Koblasa, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1992/10/29 - 1992/11/29   Pavel Nešleha, Galerie Nová síň, Praha
1994/07/14 - 1994/10/09   Jan Preisler: Putování krajinami duše, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/11/24 - 1995/01/29   Jan Preisler, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1997/10/09 - 1997/11/06   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby, Mánes, Praha
2001/04/04 - 2001/04/29   Pavel Nešleha, Galerie Navrátil, Praha
2001/07/06 - 2001/09/02   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (Česká kresba 14), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/05/02 - 2002/05/31   Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902, Galerie 1, Praha
2003/03/20 - 2003/05/04   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2003/09/18 - 2003/11/02   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2004/04/21 - 2004/05/30   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Letohrádek Hvězda, Praha
2005/04/21 - 2005/06/12   Ellen Jilemnická: Sochy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/06/17 - 2005/09/28   Ellen Jilemnická: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/04/24 - 2006/05/28   Martin Zet: Osud národa - Sochař Otakar Švec, Galerie Artwall / Galerie Na zdi, Praha
2008/09/09 - 2008/10/12   Pavel Nešleha: Nejen o zemi. Z cyklů kreseb, fotografií a pastelů, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2012/11/07 - 2012/12/24   Pavel Nešleha, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
2012/12/05 - 2013/01/13   Quido Kocián: Dílo posedlé krásou, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2014/04/17 - 2014/06/01   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo..., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2014/07/18 - 2014/08/17   Jiří Kaloč: Obrazy, kresby, plastiky a socha domu 1961-2014, Galrie Kinský - Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou)
2016/06/06 - 2016/09/19   Pavel Nešleha: Via Canis, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/08/24 - 2017/09/21   Ellen Jilemnická, Topičův salon (2007-), Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
2016/05/04 - 2016/09/25   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914, Městská knihovna Praha, Praha

Petr Wittlich

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha

Petr Wittlich

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Přednášky Lidové university v Praze, Výtvarná práce, 10
  1960   Petr Wittlich: Kresby Jana Štursy..., Výtvarná práce
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce
  1983   Veliký tvůrce Jaroslav Horejc, Výtvarná kultura, 31-34
  1989   Šestnáct a kdo víc?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11
  1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, 13-13
  1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, 14-14
  1992   Situace 92, Tvorba
  1997   Chronicle, Grapheion, 95-98
  1997   Kronika, Grapheion, 95-98
  1999   architektura nearchitektů, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 133-133
  2000   První seminář malby u Zdeňka Sýkory..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2012   Karel Schulz (Přelomové torzo), Český historický román v období protektorátu, 175-214
  2013   1912 (100 let od otevření Obecního domu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

Petr Wittlich

year of award   award name, type, notes
2012   Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění