Petr Wittlich

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Výstava kreseb O. Gutfreunda
1977   Vladimír Špaček: Světlo a prostor
1978   Jaroslav Anděl: Cestou s Karlem Hynkem Máchou
1979   Stanislav Hanzík
1981   Jan Koblasa
1986   František Bílek: Plastika, kresba, grafika
1986   Stanislav Hanzík: Výběr z díla
1987   Stanislav Judl: Převážně obrazy
1990   Jiří Kaloč: Obrazy
1991   Hugo Demartini
1991   Jan Koblasa
1992   Pavel Nešleha
1993   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1965 - 1993
1994   Alphonse Mucha (pastels, posters, drawings and photographs)
1994   Jan Koblasa: Skulpturen
1994   Jan Preisler: Putování krajinami duše
1994   Alfons Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie
1995   Otto Gutfreund
1995   Alphonse Mucha: His Life and Art
1997   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby
2000   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946)
2000   František Bílek (1872-1941)
2001   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti
2001   Česká kresba 14 (Pavel Nešleha)
2002   František Bílek
2002   Josef Mařatka
2003   Pavel Nešleha: Záznamy světla
2003   Jan Preisler (1872 - 1918)
2003   Alfred Kubin (Rytmus a konstrukce / Rhythmus und Konstruktion)
2004   Pavel Nešleha: Záznamy světla
2005   Ellen Jilemnická: Sochy
2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980)
2007   Zdeněk Beran
2008   L. J. Kofránek (1880-1954) (Sochař mezi tradicí a modernou)
2010   Alfons Mucha: Tváře / Faces
2012   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera / Frau und Reiter am See, 1905
2013   Hugo Demartini 1931-2010: ...a měl rád ženy / ...and he like women
2014   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo... / Drawn to the Light...
2014   Jiří Kaloč: Obrazy, kresby, plastiky a socha domu 1961-2014
2016   Pavel Nešleha: Via Canis
2017   Ellen Jilemnická
2018   Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate)
2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
2018   Jan Preisler: Nově objevené obrazy / Newly Discovered Paintings
nedatováno   Stanislav Hanzík
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Forum '88
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
1992   Pocta Rodinovi
1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918)
1995   Lost Paradise: Symbolist Europe
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2007   Zaostalí / Forever
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2009   Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein: Manop, poslední první / Manop, The Final First
2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Otakar Švec, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Kámen a bolest, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1978   Dějiny umění v Československu (Stavitelství, sochařství, malířství), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   Picasso v Katalánsku, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Figua a místo (Vizuální řád v italském malířství 15. století), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Henry Moore (Plastiky a myšlenky kolem nich), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   O duchovnosti v umění, Triáda, Praha
1999   Facétie et illumination (Loeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Karel Vítězslav Mašek, Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
2003   Vzpomínky a záznamy, Nakladatelství Karolinum, Praha
2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2008   Jan Štursa, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2009   Kupka (Čech - Francouz - Evropan / Tchèque - Français - Européen / Czech - Frenchman - European), Královéhradecký kraj,
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   František Bílek a jeho pražský ateliér, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2013   Václav Boštík (O něm a s ním), Galerie Zdeněk Sklenář, _
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
2019   Skok vysoký Josefa Krásy, Artefactum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   České secesní sklo, Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
1986   Někdo něco 3, ,
1990   Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.), Univerzita Karlova, Praha
1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989), Nakladatelství Karolinum, Praha
1997   Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy (sborník Zeyerovských přednášek), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2000   Haně Wichterlové, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2006   Inspirations Françaises (Recueil d'interventions portant sur l'historie de l´art), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   K výstavě mladých (Výstava skupiny Maj 57 v Obecním domě v Praze), Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 9-
1958   Pražské výstavy v květnu, Výtvarné umění, 8, 6, 1958/10/31, 282-285
1958   Moderní umění v článcích Josefa Čapka, Květen, 3, 12, 1958/10, 679-682
1959   M. Braun - Kuks, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 378-379
1959   Pražské výstavy září-říjen, Výtvarné umění, 8, 10, 1959/03/31, 473-475
1959   Radoslav Kutra, Obrazy a kresby, Květen, 4, 1, 1959/01, -
1959   O jedné kritice moderního umění, Květen, 4, 2, 1959/02, 79-80
1959   Sochařský experiment, Květen, 4, 2, 1959/02, -
1959   Trasa 54, Květen, 4, 3, 1959/03, -
1959   Nová instalace sbírky českého malířství XX. století v Národní galerii, Květen, 4, 6, 1959/06, -
1960   Tři knihy o moderním malířství (Recenze), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 89-91
1961   E. A. Bourdelle a jeho výstava r. 1909 v Praze, Umění, 9, 4, 1961/07, 476-
1961   Maillol a Bourdelle, Výtvarná práce, 9, 25-26, 1961/12/30, 3-
1962   Mladý Bohumil Kafka, Výtvarné umění, 12, 8, 1962/12/31, 353-359
1962   Otto Gutfreund – o tvůrci českého moderního sochařství, Dějiny a současnost, 4, 9, 1962, 21-27
1962   Životní dílo Jana Laudy, 1898–1959, Umění, 10, 3, 1962/05, 294-298
1962   Nová tvář Bohumila Kafky, Výtvarná práce, 10, 7, 1962/05/04, 3-
1962   Socha a architektura, Výtvarná práce, 10, 13, 1962/07/24, 1-7
1963   Jacques Lipchitz a moderní humanismus, Výtvarné umění, 13, 6-7, 1963/09/28, 282-291
1963   Otázka kontinuity v českém moderním sochařství, Výtvarná práce, 11, 10, 1963/07/05, 1-8
1963   Kresby Otto Gutfreunda tvoří nedílnou součást jeho uměleckého díla..., Výstava kreseb O. Gutfreunda, , , 1963, -
1964   Sochařka Hana Wichterlová, Výtvarné umění, 14, 9-10, 1964/12/21, 405-413
1964   Prostor v moderním sochařství, Výtvarná práce, 12, 13, 1964/08/14, 1-1
1964   Documenta III, Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 10-10
1965   Gutfreundovo dilema, Výtvarná práce, 13, 22, 1965/11/23, 3-
1965   Vincenc Makovský, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 3-3
1965   Gutfreundovo dilema, Výtvarná práce, 13, 22, 1965/11/23, 3-3
1966   Elementarismus v současném českém sochařství, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 340-345
1966   Jan Koblasa, Výtvarná práce, 14, 4, 1966/03/03, 5-5
1966   Gutfreundův kubismus, Umění, 14, 3, 1966, 247-256
1967   Readovy Stručné dějiny moderního sochařství (Herbert Read: A Concise History of Modern Sculptur (Recenze)), Výtvarné umění, 17, 4, 1967/06/15, 206-208
1968   Počátky generace, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 4-
1968   Karel Hladík, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 4-
1968   Marta Pan, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 4-
1968   Vajíčko, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 12-
1969   Fritz Wotruba, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 6-
1969   Kupka a dealegorizace pohybu (Na okraj výstavy děl Františka Kupky v Praze r. 1968), Umění, 17, 2, 1969/05, 0-0
1970   Možnosti integrace, Výtvarné umění, 20, 6, 1970/11/30, -
1973   Poznámky k významu secesního ornamentu v díle Alfonse Muchy, Umění a řemesla, , 3, 1973, 28-29
1980   K metodologickým otázkám uměleckohistorické syntézy, Umění, 28, 2, 1980, 97-100
1980   Preislerovo Jaro (Slohová syntéza a vývojové tendence českého umění kolem 1900), Umění, 28, 5, 1980, 401-422
1981   Prag ist eine Barockstadt..., Jan Koblasa, , , 1981, 204-205
1981   Émile Antoine Bourdelle 1861-1929 (Historie a současnost), Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, -
1981   Secese ještě jednou (K otázce secesního stylu), Umění a řemesla, , 2, 1981, 10-20
1982   Edvard Munch a české umění, Umění, 30, 5, 1982, 422-446
1983   Pomník a město, Město v české kultuře 19.století, , , 1983, 267-280
1984   Medardo Rosso a české sochařství, Umění, 32, 6, 1984, 473-485
1985   Vase and Statue, České secesní sklo, , , 1985, 25-33
1986   Edvard Munch, Někdo něco 3, , , 1986, 63-66
1986   Josef Krása - profil badatele, Umění, 24, 1, 1986, 14-17
1986   Sochař a grafik František Bílek (1972-1941)..., František Bílek: Plastika, kresba, grafika, , , 1986, -
1988   Fillovo překonání naturalismu, Umění, 36, 3, 1988, 193-198
1989   Střední věk, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 8-8
1989   Zaznamenáno videem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 25, 1989/12/12, 8-
1990   Zaostalí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 20, 1990/10/01, 1-7
1990   Barokní lekce, Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 1-9
1991   Jiná geometrie, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 12, 1991/06/13, 1-1
1991   Z druhé strany sochařství, Hugo Demartini, , , 1991, 9-20
1991   Jan Koblasa - léta šedesátá (Jan Koblasa je legendární postavou českého neoficiálního umění...), Jan Koblasa, , , 1991, -
1991   Jak si sáhnout na podstatu , Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 5, 1991/03/07, 5-
1992   Mimo centrum a periferii (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 5-6, 1992, 98-99
1992   Point of Limit, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 18, 1992/09/03, 7-
1992   Štursův raněný, Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992, , , 1994, 195-208
1993   Archetypy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 21, 1993/10/14, 1-
1994   Boštíkova transcendence, Umění / The Art, 42, 4-5, 1994, 393-396
1994   Aus dem Katalog zu der Kieler Ausstellung 1968, Jan Koblasa: Skulpturen, , , 1994, 89-103
1995   K povaze Gutfreundovy osobnosti, Otto Gutfreund, , , 1995, 85-89
1995   Closed Eyes, Symbolism and the New Shapes of Suffering, Lost Paradise: Symbolist Europe, , , 1995, 235-241
1996   Konec století, Umění , 44, 1, 1996, 3-8
1997   Za principem slasti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 1, 1997/01/09, 16-
1997   Preisler a Zeyer, Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy, , , 1997, 124-137
1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 1-1
1998   Muchovo muzeum, Grapheion, , 5, 1998, 74-75
1998   Mucha Museum, Grapheion, , 5, 1998, 74-75
1998   Kandinského kopernikánský obrat, O duchovnosti v umění, , , 1998, 123-134
1999   Silná čtyřka, Literární noviny, X, 13, 1999/03/31, 13-
1999   L'instant de l'éclair. Josef Váchal et le symbolisme, Facétie et illumination, , , 1999, 25-29
2000   Underground jako konvence, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 105-110
2000   Mezihra, České umění 1939-1999, , , 2000, 128-132
2000   Mezihra, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 133-134
2000   Okolnost archetypu, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 139-139
2000   Sochař Ladislav Šaloun (1.8.1872-18.10.1946), Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), , , 2000, -
2000   Vít Havránek (ed.) Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let, Umění, 48, 1-2, 2000, 111-112
2000   Chvíle blesku - František Bílek a české umění, František Bílek (1872-1941), , , 2000, 15-33
2001   Umělecké sebevraždy, Fenomén smrti v české kultuře 19. století, , , 2001, 138-146
2001   Pavel Nešleha - Sedimenty paměti, Listy S.V.U. Mánes, 5, 3-4, 2001, 12-
2002   František Bílek et l´art tchèque: un éclair de lumière, František Bílek, , , 2002, 13-27
2003   Pavel Nešleha - 52 záznamů světla - 2002-2003 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, září-listopad 2003), Listy S.V.U. Mánes, 7, 3-4, 2003, 4-
2006   Idéalité de l'oeuvre plastique et réalité de l'oeuvre verbale (L'art d l'un sculpteur (František Bílek), réfléchi par un poète (Jakub Deml)), Inspirations Françaises, , , 2006, 139-150
2007   Metafáze, Zaostalí / Forever, , , 2007, 13-18
2007   Kulturní podmínky novodobého sochařství, Proměny dějin umění, , , 2007, 153-160
2007   Tradice a současnost sochařství (Úvod), Proměny dějin umění, , , 2007, 127-127
2007   Mládenec z pece ohnivé, Ladislav Zívr (1909 - 1980), , , 2007, 10-21
2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 4, 2008/02/21, 7-
2009   František Kupka se zapsal do análů světového moderního umění..., Kupka, , , 2009, 9-9
2010   Z druhé strany sochařství, Horizonty umění, , , 2010, 560-568
2010   Boštíkova transcendence, Horizonty umění, , , 2010, 569-574
2010   Barokní lekce, Horizonty umění, , , 2010, 601-608
2010   Metafáze, Horizonty umění, , , 2010, 618-624
2010   Objekty a sochy, Demartini, , , 2010, 99-135
2010   Symbolismus Františka Bílka, František Bílek a jeho pražský ateliér, , , 2010, 10-63
2010   Edvard Munch a české umění, Horizonty umění, , , 2010, 202-238
2010   Secesní Orfeus - Symbolika formy v českém secesním sochařství, Horizonty umění, , , 2010, 425-452
2010   Pomník a město, Horizonty umění, , , 2010, 453-464
2010   Josef Váchal a český symbolismus, Horizonty umění, , , 2010, 296-300
2010   Les yeux clos - Symbolismus a nové formule patosu, Horizonty umění, , , 2010, 374-383
2010   Chvíle blesku - František Bílek a české umění, Horizonty umění, , , 2010, 384-405
2010   Váza a socha, Horizonty umění, , , 2010, 465-471
2011   Mimo centrum a periferii, České umění 1980-2010, , , 2011, 278-283
2013   Výtvarná kritika a dějiny umění, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25, 2, 2013, 6-8
2013   Petr Wittlich: Boštíkova transcendence (Umělecké výtvarné dílo Václava Boštíka...), Václav Boštík, , , 2013, 235-245
2014   Umění jeho svobodu (Rozhovor s Petrem Wittlichem), Art + Antiques, , 6, 2014/06/06, 26-33
2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 10-16
2015   Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta – grafika / Karel Srp, Bohumil Kubišta. Zářivý krystal / Jiří Jůza – Jan Kudrna – Helena Musilová – Karel Srp, Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013. Průniky, střety, přesahy, Umění / Art, 63, 1-2, 2015, 122-124
2016   Druhý Mojžíš sochaře Františka Bílka, Ikonografie: Témata, motivy, interpretace, , , 2016, 229-234
2018   Ladislav Šaloun, Šaloun, , , 2018, 16-29
2019   Josefa Mánesa svíce, Kariéra s paletou, , , 2019, 105-107
WWW
published, title (subtitle)
2010/09/24   Bílkova vila v Praze znovu přístupná veřejnosti (vltava.rozhlas.cz)
2015/06/01   Bílkovy reliéfy v Červeném Újezdě u Votic (vallila.cz)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2003   Jan Preisler: 1872 - 1918
2005   Quido Kocián 1874 - 1928
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2018   Jiří Kaloč: Vegetace 1992-93, výstava jednoho obrazu / Vegetation 1992-93, an exhibition of one image
Periodical
published, title (subtitle)
1966/09/05   Výtvarné umění
Press News
published, title (subtitle)
2003   Jan Preisler: 1872 - 1918