Ladislav Sorokáč

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Ladislav Sorokáč: Sochy
2003   Ladislav Sorokáč
2004   Laco Sorokáč
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Mladé sochařství '89
1990   Česká alternativa (Produced by Linhart´s Foundation)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1992   Tomáš Rossí: Obrazy, Ladislav Sorokáč: Sochy, kresby
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech
1994   Vyšehrad ´94
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Dřevosochařské symposium Park Stromovka České Budějovice 1997 - 1998 / Woodcarving Symposium Park Stromovka České Budějovice 1997 - 1998
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2002   Sochařské portréty Ondřeje Špačka (2000 - 2002)
2002   Možnosti proměny II
2007   Středočeské bienále ´07
2009   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009 (XV. ročník)
2015   Středočeské trienále 2015
2016   Sochařské symposium Rehabilitační nemocnice Beroun
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
2016   Slovo závěrem..., , , , , 22-23
WWW
published, title (subtitle)
  Laco Sorokáč (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2003   Ladislav Sorokáč
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech
1993   Šedá cihla 34/1993
2003   Akt (Obrazy, kresby, sochy, fotografie)
2003   Pučení (Plastiky a objekty v parku Podviní Praha 9)
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2008   Sculpture Forum Wintger Liberec 2008/2009
2009   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009 (XV. ročník)
2016   Savnostní zakončení sochařského symposia
Work
published, title (subtitle)
2016   Otisk figury
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
Poster
published, title (subtitle)
1993   Šedá cihla 34/1993
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)
Press News
published, title (subtitle)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému