Libor Teplý

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Proměny Vaňkovky / The Changing Faces of Vaňkovka, FOTEP, Brno (Brno-město)