Tibor Učnay

* 20. 3. 1934, Nitra (Nitra), Slovensko (Slovakia)
architektura

 

sex: male