Lukáš Urban

design

 

notes:
student ústavu nábytku, designu a bydlení na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně